Johtaminen

Yrityksen toiminnan kehittäminen (7 op) - JOHT2028 - syksy 2019

Verkkokurssi

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa ja aikataulu

Opintojakso alkaa torstaina 26.9. ja se toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Opintojaksoon kuuluu kuusi moduulia, jotka toteutetaan verkko-opintona Moodlessa. Verkkotentti ja oppimistehtävät.

Opettaja

Anni Rajala

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Sisällön punaisena lankana on muutosjohtaminen ja sen erilaiset vaikuttamismenetelmät. Näiden ohella käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), lean –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota), prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota), arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä) ja organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia ja kehittyä). Opintojakso muodostuu 4 – 6 moduulista, jotka muodostavat aina oman oppimiskokonaisuutensa.

Osaamistavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuilla. Kirjallisuus (tieteelliset artikkelit) ovat hyvin pitkälti englannin kielisiä. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Anni Rajala
Paikkoja vapaana
26.9.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
14.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.9.2019
Opintopisteet 7
Osallistumismaksu 140,00