Oikeusalan koulutus

Tampereen kesäyliopisto on avoin kaikilleympäri vuoden.

Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa yliopistojen oikeustieteellisiä opintojaksoja avoimina yliopisto-opintoina sekä kehittää ja päivittää muiden koulutustemme avulla ammattitaitoasi oikeudellista osaamista vaativiin tehtäviin ja tilanteisiin.

Avoimet yliopisto-opinnot

Opiskelemalla oikeustieteitä avoimina yliopisto-opintoina voit helpottaa pääsykokeisiin valmistautumista ja parantaa mahdollisuuksiasi päästä opiskelemaan oikeustieteitä yliopistoon. Suorittamasi opintopisteet voit tietyin edellytyksin saada liitettyä osaksi tutkintoasi yliopistossa ja niitä voi käyttää myös väylähakuun, jos kyse on saman yliopiston vaatimusten mukaisista opinnoista. Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakea opiskelijaksi yliopistoon ilman valintakoetta.

Opintojaksot soveltuvat myös omien ammatillisten valmiuksien kehittämiseen ja päivittämiseen.

Opintojaksoihin kuuluva lähiopetus järjestetään Tampereella arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Avoin yliopisto-opiskelu on maksullista.

Johdatus oikeustieteeseen 5 op (Helsingin yliopisto)

Johdatus oikeustieteeseen on oikeustieteen opiskeluun orientoiva opintojakso, joka on oltava suoritettuna ennen muille Helsingin ja Turun yliopiston avoimina yliopisto-opintoina järjestettäville opintojaksoille osallistumista. Se soveltuu myös lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua oikeustieteeseen tieteenalana sekä saada yleiskuvan oikeustieteen käsitteistöstä ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä teemoista ja taidoista.

Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2019.

Oikeustieteellisiä opintojaksoja lukuvuonna 2018-2019

Johdatus oikeustieteeseen 5 op (Helsingin yliopisto)
Työoikeus 7 op (Turun yliopisto)
Oikeushistoria 6 op (Turun yliopisto)
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op (Turun yliopisto)
Henkilöstöoikeus 6 op (Vaasan yliopisto)
Markkinaoikeus 7 op (Vaasan yliopisto)
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op (Vaasan yliopisto)
Talousoikeuden perusteet 3 op (Vaasan yliopisto)

Muu oikeusalan koulutus

Järjestämme oikeudellisiin teemoihin ja kysymyksiin liittyvää täydennyskoulutusta ympäri vuoden. Kouluttajamme ovat asiantuntijoita, jotka tuntevat lainsäädännön muutokset ja niihin liittyvät ajankohtaiset koulutustarpeet. Koulutustarjontamme päivittyy jatkuvasti. Otamme myös vastaan koulutusehdotuksia ja -toiveita.

Omistajan ja haltijan asemasta perintökaaren ja testamentin nojalla 31.1.2019
Avioero-ositus ja kuolinpesäositus – Ominaispiirteet, ongelmakohdat ja hyvät käytännöt 12.4.2019
Työoikeutta esimiehille 26.4.2019

ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMISTÄ VAI KIELLETTYÄ VALTIONTUKEA – EU:n tukisäännösten huomioiminen käytännön kuntatyössä 23.5.2019

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Ilmoittautumisajan päätyttyäkin on mahdollista päästä mukaan, jos koulutuksessa on tilaa. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot

Takaisin koulutustarjontaan