Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Draaman kirjoittaminen II - LUKI1103

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Opetus pidetään lauantaisin 14.3., 28.3., 4.4. ja 25.4. klo 10–15 (huom! kaksi aikataulumuutosta)

Huom! Opetus la 14.3. peruttu, katso lisätiedot sähköpostistasi!

Opetuspaikka

Jakso toteutetaan verkko-opetuksena.

Sisältö

Kurssi on osa Luovan kirjoittamisen aineopintoihin kuuluvaa Kirjoittamisen lajit (16 op) kokonaisuutta.

Kurssilla tutustutaan luentojen, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten kautta draamakirjoittamisen tekniikoihin.

Kurssin kuluessa kirjoitetaan pienoisnäytelmä ja testataan kirjoitettua tekstiä myös käytännössä. Kurssin kuluessa luetaan teos tai artikkeleita, jotka syventävät ja laajentavat opiskelijan käsitystä draamasta lajina ja tuovat esiin lajin monimuotoisuuden.

Suoritustapa

Luennot, ryhmätyöskentely ja harjoitustehtävät. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio.
Harjoitukset, pienoisnäytelmä ja lukupäiväkirja portfoliossa.

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Opettaja

Siri Kolu

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

14.3.2020 - 25.4.2020

Ilmoittautuminen alkaa

20.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy

21.11.2019

Kurssimaksu

150€