Abi- ja lukiolaiskurssitRuotsi (abi- ja lukiolaiskurssit)

Ruotsi - RUB05 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi

Tämä kurssi on päättynyt

Ajankohta

1.6.–17.6.2020:
1.–12.6. klo 9.15–11.45 sekä ma 15.6. klo 9.15–11.45
loppukoe ti 16.6.
kokeen palautus ke 17.6. 

Tämä kurssi suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta. 

Kurssilla on päivittäin videokokousyhteydellä toteutettavaa opetusta sekä itsenäistä työskentelyä opettajan avustamana ja ohjeiden mukaan.

Opetuksessa  käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom videokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva nettiyhteys  ja mikrofoni.

Opettaja

FM Tiina Rautiainen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen seudun lukioiden ja Tredun opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

Lukion ruotsin kurssit RUB01, RUB02, (RUB03). Koska intensiivikurssin etenemistahti on tiivis, tulee aiemmilta kursseilta olla riittävät tiedot ja taidot.

Sisältö

Kurssin teemana ovat tulevaisuudensuunnitelmat. Kiinnitetään huomiota ruotsin kielen merkitykseen pohjoismaisessa yhteistyössä. Harjoitellaan jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä työnhaussa tarvittavia taitoja ruotsin kielellä. Pohjoismaista tällä kurssilla tutustutaan Tanskaan, tanskalaiseen elämäntyyliin sekä tanskan kieleen.

Oppimateriaali

Otava: Fokus 5 (LOPS 2016), printti- tai digikirjana, suositellaan digikirjaa.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Suoritustapa

Verkkokurssi

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssilla käytössä on jatkuva arviointi. Kurssiarvosana määräytyy kurssikokeen, mahdollisten pienempien osatestien ja kurssiin kuuluvien projektitöiden perusteella. Arvioinnissa huomioidaan lisäksi aktiivisuus ja tehtävien tekeminen.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Lukioyhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 25.5.2020. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa ruotsin oppimäärän saamista valmiiksi. Intensiivikurssin työmäärä vastaa tavallista lukiokurssia.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

FM Tiina Rautiainen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.6.2020 - 17.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

26.1.2020

Ilmoittautuminen päättyy

25.5.2020

Kurssimaksu

50€