KieletJapani

Japanin kielen jatkokurssi I

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

2 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

21.1.–28.4.2020 seuraavasti:

21.1. tiistai klo 16.50–18.20
28.1.–10.3.2020 tiistaisin klo 16.30–18.20

Huom! Tunti peruttu 17.3., korvaava tunti 14.4.

Verkkotyöskentelyä 24.3. (kts. Moodle) alkaen

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B -rakennus, rh B3019 (Kanslerinrinne 1, 3. krs)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit I–III (noin 115–120 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 70 kanji-merkkiä, Genki I kappaleeseen 9 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita, ilmaisuja ja sanastoa
  • pystyy selviytymään erilaisissa arkipäivän kommunikaatiotilanteissa: osaa esimerkiksi kertoa omista aikomuksistaan, toivomuksistaan ja kokemuksistaan
  • osaa noin 115 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia, esim. adjektiivien vertailu. Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa (mm. matkustaminen).

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki I, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1440-3.

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Japanin kielen opiskelua voit jatkaa syksyllä 2020 kurssilla Japanin kielen jatkokurssi II.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Naoko Miyamoto-Maunu

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.1.2020 - 28.4.2020

Ilmoittautuminen alkaa

31.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

19.1.2020

Kurssimaksu

115€