KieletJapani

Japanin kielen alkeiskurssi III

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

10.9.–17.12.2019 tiistaisin klo 16.30–18.40, paitsi ensimmäisellä kerralla 16.25–18.40
Ei opetusta 15.10. (syysloma)

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja

Naoko Miyamoto-Maunu

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit I ja II (noin 75–80 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiragana- ja katakana-kirjaimet sekä noin 15 kanji-merkkiä, Genki I kappaleeseen 6 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A1–A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä
  • pystyy selviytymään helpoissa yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa, esim. osaa kieltää jotakuta tekemästä jotakin, ilmaista mielipiteensä sekä kertoa, mitä joku muu on sanonut
  • on tutustunut tuttavalliseen puhekieleen
  • osaa hiraganat ja katakanat sujuvasti sekä osaa noin 70 kanji-merkkiä
  • on perehtynyt japanilaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. perheenjäsenet, ruumiinosat). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita, mm. wa-ga-rakenne ja perusmuoto.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät, aine ja loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1-5. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö, jonka kautta jaetaan opettajan lisämateriaalia.

Oppimateriaali

Genki I, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1440-3.
Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 17.12.2019
1. uusinta 13.1.2020 klo 16–18
2. uusinta 3.2. klo 16–18

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Keväällä 2020 voit jatkaa opiskelua Japanin kielen jatkokurssilla I. Kurssi alkaa tammikuussa.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Naoko Miyamoto-Maunu

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.9.2019 - 17.12.2019

Ilmoittautuminen alkaa

7.7.2019

Ilmoittautuminen päättyy

14.9.2019

Kurssimaksu

130€