KieletVenäjä

Venäjän kielen jatkokurssi II

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

22.1.–6.5.2020 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00

Aikataulumuutos: 26.2. järjestetään tunti alkuperäisestä tiedosta poiketen. Ei opetusta 19.2.

Opetuspaikka

Huom! tilamuutos Tampereen yliopisto, pinni B -rakennus (Kanslerinrinne 1), luokka B4117.

Opetus siirtyy verkkoon 18.3. alkaen koronavirusepidemian vuoksi. Lisätietoja Moodlen kautta.

Kohderyhmä

Venäjän kielen jatkokurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssi I:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A2.

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Tavoitteet

Taitotaso A2–B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Opiskelija kehittää suullista ja kirjallista viestintätaitoaan sekä harjaantuu toimimaan arki- ja työelämän kommunikointitilanteissa vuorovaikutteisesti ja kulttuurieroja huomioon ottaen. Hän muun muassa osaa antaa yksityiskohtaisempaa tietoa puheenaiheesta, kuvata itseään kiinnostavia asioita, tapahtumia ja henkilöitä sekä kirjoittaa yhtenäisen kirjallisen työn (esim. matkakertomus, kirje tai päiväkirja). Hän myös uskaltaa keskustella tavanomaisista aiheista erityisemmin valmistautumatta ja pystyy olemaan keskustelussa spontaanisti aloitteellinen, sekä pitämään keskustelua itsekin yllä. Lisäksi opiskelija osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa ja kuulemaansa, esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä sekä selittää sitä omin sanoin.

Sisältö

  • venäjän kielioppi ja kielen rakenteet
  • yksikön ja monikon sijamuodot
  • etuliitteet ja liikeverbit
  • venäläinen kulttuuri; tutustutaan Venäjän nyky-yhteiskuntaan

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A2 (vihreä kansi). Sisältää äänitteet. Lisäksi käytetään opettajan kokoamaa materiaalia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä IV.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Valeria Seraya-Rautaneva

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

22.1.2020 - 6.5.2020

Ilmoittautuminen alkaa

24.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

22.1.2020

Kurssimaksu

145€