Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus 20.–21.9.2019 pe klo 17–20 ja la klo 9–15

Tampereen yliopiston Päätalo, luentosali A08, os. Kalevantie 4

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija tutustuu S2-alan ja -tutkimuksen kehitykseen ja lukee kaksi alan väitöskirjaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot suomi toisena kielenä -alan kehityksestä
  • tuntee S2-tutkimuksen kehityslinjat suhteessa kansainväliseen toisen kielen oppimisen tutkimukseen
  • osaa arvioida tutkimusta, sen metodeja ja tuloksia
  • osaa suhteuttaa tutkimustietoa opetustyöhön.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus 10 tuntia ja itsenäinen oppimistehtävä

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

1. S2-ala ja toisen kielen oppimisen tutkimus yleisesti

  • Lehmusvaara, Tiina (toim.) 2007: Kielisiltoja maailmalle. Suomen kielen ja kulttuurin opetus ulkomaisissa yliopistoissa. Helsinki: CIMO.
  • King, Kendall A. & Mackey, Alison 2016: Research Methodology in Second Language Studies: Trends, Concerns, and New Directions. The Modern Language Journal, 100 (Supplement 2016), 209–227. DOI: 10.1111/modl.12309 Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Martin, Maisa 2007: A Square Peg into a Round Hole? Fifteen years of Finnish as a second language research. – Nordand. Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning 2/1 s. 63–86. (Saatavilla Kopassa.)
  • Suni, Minna 2008: Toista kieltä vuorovaikutuksessa: kielellisten resurssien jakaminen toisen kielen omaksumisen alkuvaiheessa s. 29–34 (luvut 2.1 ja 2.2). Jyväskylä studies in humanities 94. Jyväskylän yliopisto. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Suni, Minna 2012. The impact of Finno-Ugric languages in second language research: Looking back and setting goals. – Lähivertailuja - Lähivõrdlusi 22 s. 407–438. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
  • Ks. myös S2-opettajien yhdistyksen verkkosivut.

2. S2-tutkimus: valitaan KAKSI väitöskirjaa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Laura Eilola

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.9.2019 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

17.9.2019

Kurssimaksu

145€