Avoin ammattikorkeakouluopetusTekniikka, tuotanto, rakentaminen

Kiinteistötalous ja -arviointi (5 op)

Laajuus (op)

5.0

Vastaava korkeakoulu

Yrkeshögskolan Novia, Vaasa

Aika

17.–27.8.2020 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00

Huom! Aikataulu muuttunut (kurssi siirretty touko-kesäkuulta elokuulle)

Paikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Kouluttaja

Lehtori, riskipäällikkö Kimmo Koivisto, Yrkeshögskolan Novia

Sisältö

Kurssi tarjoaa perustiedot kiinteistötalouden käsitteistä ja kiinteistön arvioinnista. Lisäksi käsitellään kiinteistöihin liittyvää juridiikkaa, hoito- ja ylläpitokustannuksia ja erilaisia laskentatapoja kiinteistön kassavirtaa ja arvonkehitystä tarkasteltaessa.

Kiinteistötalous ja -arviointi -kurssi tarjoaa hyvän perustan alasta kiinnostuneille opiskelijoille ja esimerkiksi kiinteistövälittäjiksi/-arvioijaksi aikoville.

Vastaavuus

Opintojakso on Yrkeshögskolan Novian opetussuunnitelman mukainen.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alussa. Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja tentti

Arviointi numeroasteikolla 1–5

Kuulustelut

Tentti viimeisellä opetuskerralla 27.8.2020
Uusinta ilmoitetaan myöhemmin. 

Uusintatenttiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 5 työpäivää ennen tenttiä.
Tenttipaikat julkaistaan tenttikalenterissa.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. 
 

Opettaja

Kimmo Koivisto

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

17.8.2020 - 27.8.2020

Ilmoittautuminen alkaa

1.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

3.8.2020

Kurssimaksu

175€

Ilmoittaudu