Avoin yliopisto-opetusSuomi toisena ja vieraana kielenä

STKE111 Suomi opittavana kielenä

Tämä kurssi on päättynyt

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot (35 op)

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lähiopetus Tampereella 25.–26.10.2019 pe klo 17–20 ja la klo 9–15

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo, sali A08 (Kalevantie 4, A-siipi)

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta. Jaksolla pohditaan erilaisten oppijoiden kielenoppimisen tarpeita ja kulkua sekä sitä, millä tavalla opetus parhaiten tukee ja jäsentää oppimisprosessia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää suomen kielen luonteen oppimisen kohteena
 • osaa tarkastella suomen kielen rakennetta ja käyttöä toisen kielen oppimisen näkökulmasta
 • tuntee suomen kielen oppimisen kulkua.

Edeltävät opinnot

S2-aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot tai JY:n sisältöjä vastaavat suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot.

Jos pohjaopinnoista on yli kymmenen vuotta aikaa, opiskelijan tulee virkistää kielitietouttaan tekemällä päivitystehtävät (laajuus 4 op) ennen aineopintojen aloittamista. Lisätietoja päivitystehtävästä saat Tampereen kesäyliopiston toimistosta.

Suoritustapa

Lähiopetus (pakollinen) 10 tuntia ja itsenäinen oppimistehtävä. Oppimistehtävän tarkastaja 2019 Titta Hänninen, 2020 Noora Tengvall.

Arviointi

Oppimistehtävän perusteella 0–5

Kirjallisuus

1. Opittavista ilmiöistä:

 • Aho, Eija, Huhtaniemi, Aino & Nikonen, Mari 2016: Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille. Helsinki: Finn Lectura.
 • Brown, Anneli & Lepäsmaa, Anna-Liisa & Silfverberg, Leena 2008: Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia. Helsinki: FinnLectura.
 • Hakulinen, Auli & al. 2004: Iso suomen kielioppi (soveltuvin osin). Helsinki: SKS. Saatavilla verkossa: Ison suomen kieliopin verkkoversio VISK (linkki Kopassa).
 • Honko, Mari & Mustonen, Sanna (toim.) 2018: Tunne kieli. Matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Helsinki: FinnLectura.
 • Jönsson-Korhola, Hannele & White, Leila 2006: Tarkista tästä: suomen sanojen rektioita suomea vieraana kielenä opiskeleville. Helsinki: Finn Lectura.
 • Latomaa, Sirkku & Hämäläinen, Eila 2003: Mitä kuuluu? Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.
 • Lieko, Anneli 1992: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.
 • Niitemaa, Marja-Leena 2014: Kuinka vieraan kielen sanoja opitaan ja opetetaan. – Pietilä, Päivi & Pekka Lintunen (toim.): Kuinka kieltä opitaan. Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus, s. 138–164.
 • Toivola, Minnaleena 2012: Vieraan aksentin arviointi ja mittaaminen suomessa. Helsinki: Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos, s. 14–19 (luku 2), s. 37–48 (luku 3.7), s. 107–115 (luku 9). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • White, Leila 2003: Sanat eivät riitä kertomaan, tarvitaan lauseita. – M. Mela & P. Mikkonen (toim.): Suomi kakkonen: opas opettajille. Tietolipas 198, s. 127–140. Helsinki: SKS.
 • White, Leila 2006: Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.


2. Kielitaidon kehittymisestä

 • Lowie, Wander & Verspoor, Marjolijn 2015: Variability and Variation in Second Language Acquisition Orders: A Dynamic Reevaluation. Language Learning, 65(1), s. 63–88. DOI: 10.1111/lang.12093. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Kaivapalu, Annekatrin 2009: Vironkielisen suomenoppijan äidinkieli – ongelma, haaste vai voimavara? Virittäjä 3 (2009), s. 382–401.
 • Martin, Maisa, Mustonen, Sanna, Reiman, Nina & Seilonen, Marja 2010: On Becoming an Independent User. – I. Bartning, M. Martin & I. Vedder (toim.), Communicative proficiency and linguistic development: intersections between SLA and language testing research, s. 57–80. Eurosla Monographs Series 1 (2010). Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Mustonen, Sanna 2015: Käytössä kehittyvä kieli – paikat ja tilat suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä. Jyväskylä Studies in Humanities 255. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos, s. 258–291. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Seilonen, Marja 2013: Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. Jyväskylä Studies in Humanities 197. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kielten laitos, s. 183–199. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Verspoor, Marjolijn & Nguyen, Thu Huong 2015: A Dynamic Usage-based Approach to Second Language Teaching. – T. Cadierno & S. Eskildsen (toim.), Usage-Based Perspectives on Second Language Learning, s. 305–328. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Virtanen, Aija 2017: Toimijuutta toisella kielellä: kansainvälisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillinen suomen kielen taito ja sen kehittyminen työjarjoitteluissa. Jyväskylä Studies in Humanities 311. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitos, s. 75–95. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauduttaessa opintomaksu (145 €) maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi ja Suvi Tartia, puh 050 575 7127, suvi.tartia(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Nina Reiman

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

25.10.2019 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.6.2018

Ilmoittautuminen päättyy

19.10.2019

Kurssimaksu

145€