KieletVenäjä

Venäjän kielen syventävä kurssi II

Ajankohta

22.1.–6.5.2020 keskiviikkoisin klo 17.00–19.30 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 26.2.) lisäksi 13.-27.5. keskiviikkoisin klo 17.00-19.30.

Huom! Koronavirusepidemian vuoksi opetus jatkuu verkossa viikosta 12 alkaen. 

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B, Kanslerinrinne 1, huone B3113

Kohderyhmä

Venäjän kielen syventävä kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään venäjän kielen alkeiskurssit I ja II sekä jatkokurssit I ja II (yhteensä n. 200-240 tuntia kieliopintoja) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A2-B1. Kurssi soveltuu myös edistyneemmille kielen opiskelijoille.

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää perusajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia puheesta
  • tavoittaa pääajatukset radio- ja tv-ohjelmista sekä lyhyehköistä teksteistä
  • osaa viestiä useimmissa tavallisissa tilanteissa esim. kertoa omista mielenkiinnon kohteistaan ja ilmaista mielipiteensä
  • kykenee kehittämään kielitaitoaan saavutetun pohjan avulla.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tekstien kääntämistä ja kielioppia sekä tehdään tehtäviä rauhallisesti edeten ja taitoja syventäen. Kieliopista käsitellään erityisesti venäjän kielen sijamuotoja ja niiden päätteitä. Lisäksi tutustutaan Venäjän nyky-yhteiskuntaan ja kieleen ohjattujen keskusteluiden, uutiskatsausten, elokuvien sekä erilaisten opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaisten tekstien pohjalta. Lisämateriaalilla ja harjoituksilla täydennetään hankittua kielen taitoa.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 45 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Kurssilla ei ole loppukoetta.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ina Jantunen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

22.1.2020 - 27.5.2020

Ilmoittautuminen alkaa

24.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

20.1.2020

Kurssimaksu

130€