KieletVenäjä

Venäjän kielen alkeiskurssi II

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

20.1.–25.5.2020 maanantaisin klo 17.00–20.15 (ei opetusta koulujen talvilomaviikolla 24.2. eikä pääsiäisenä 13.4.)

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B, Kanslerinrinne 1, huone B3108 (3. kerros)

HUOM! 16.3. lähtien opetus siirretty verkkoon.

Kohderyhmä

Venäjän kielen alkeiskurssi II on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssin I (4 - 5 op) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 50-60 tuntia edeltäviä opintoja). Kielitaito tasolla A1.

Opettaja

Ina Jantunen

Tavoitteet

Taitotaso A1-A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti, kun keskustelu on suhteellisen hidastempoista
 • ymmärtää keskeiset asiat puheesta
 • osaa keskustella arkisista tapahtumista
 • osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan
 • osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä halliten peruskieliopin keskeiset rakenteet
 • ymmärtää arkipäivän kielellä kirjoitettuja tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä
 • osaa käyttää työelämän perussanastoa taitotasonsa mukaan

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • venäjän kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
 • ääntämis- ja intonaatioharjoituksia
 • kirjoitus- ja sanastoharjoituksia
 • puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä
 • venäjän kielen uudissanastoa
 • venäjänkielisiä www-sivuja (uutiset; venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta; myös linkkejä aikakaus- ja sanomalehtiin sekä sanakirjoihin)
 • tutustumista venäläiseen kulttuuriin

Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä. Oppikirja tuo hyvin esille sekä Venäjän moniulotteisen kulttuurin että venäläisen ajattelutavan.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-792-588-4), kappaleet 10-18
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe verkossa kurssin lopussa.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi II on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä II.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Ina Jantunen

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.1.2020 - 11.5.2020

Ilmoittautuminen alkaa

24.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

18.1.2020

Kurssimaksu

145€