Avoin yliopisto-opetusOikeustiede

Kansainvälinen oikeus (6 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

6.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella
lauantaina 9.11. ja sunnuntaina 10.11.2019 klo 10-16 sekä
lauantaina 30.11. ja sunnuntaina 1.12.2019 klo 10-16

Tampereen kesäyliopiston koulutustila Suvituuli, os Yliopistonkatu 60 A (4. kerros), Tampere

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteeseen

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti opintojakso Johdatus oikeustieteeseen (2 – 5 op).

Opintojakson voi suorittaa myös verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (sivun alaosassa).

Osaamistavoitteet

1) Opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt.
2) Opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin.
3) Opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja.
4) Opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti.
5) Opiskelija oppii kansainvälisoikeudellisen aineiston yhteenvetojen ja tiivistelmien itsenäistä laatimista sekä hankesuunnittelua ja läpivientiä (portfolio).

Sisältö

  •     Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet
  •     Oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
  •     Kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
  •     Tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
  •     Kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi

Suoritustapa

Kontaktiopetus 24 oppituntia (à 45 min.), johon sisältyvät luennot ja keskustelut oppimateriaalin pohjalta sekä portfoliosuorituksen ohjaus. Suoritusmuotona portfolio tai Moodle-tentti. Portfolio on suositeltavin suoritusmuoto, ja se tehdään 3-5 hengen ryhmässä (yksilötyö ei ole mahdollinen). Palautuspäivä on 1 kk viimeisestä luennosta.
 

Kurssin alkuun on hyvä valmistautua tutustumalla kurssikirjaan ja esim. humanitaarisen oikeuden sähköiseen oppimateriaaliin (linkki Moodlessa, missä on myös muita hyödyllisiä linkkejä). Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla jaetaan materiaalia, jotka eivät tule Moodle-oppimisympäristöön. Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan antaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Kuulustelut

Moodle-tenttien ajankohdat:
varsinainen tentti ma 16.12.2019
1. uusinta ma 24.2.2020
2. uusinta ma 30.3.2020

Tentin kesto on 24 tuntia.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali
Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)
Kirjallisuus:
Dixon, Martin, Textbook on International Law (Oxford University Press, 7th ed. tai myöh.)

Vastaavuus

Opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 195 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 175 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 20 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 195 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Outi Korhonen

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

9.11.2019 - 30.3.2020

Ilmoittautuminen alkaa

7.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

3.11.2019

Kurssimaksu

195€