KieletJapani

Japanin kielen jatkokurssi III

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

2 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

22.1.–8.4.2020 keskiviikkoisin klo 16.20–18.40

Huom! Ei lähiopetusta 18.3. alkaen, korvaavat tunnit verkossa 1.4. ja 8.4.

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo (Kalevantie 4), luokka D14

Huom! Ei lähiopetusta 18.3. alkaen.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen alkeiskurssit I-III sekä jatkokurssit I ja II (noin 175–180 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 160 kanji-merkkiä, Genki II kappaleeseen 13 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • Tuntee ja osaa käyttää laajempia kieliopillisia rakenteita, ilmaisuja ja sanastoa
  • Pystyy selviytymään erilaisissa arkipäivän kommunikaatiotilanteissa, mm. haluamisesta kertominen ja ehdotuksien ilmaiseminen
  • Osaa noin 195 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia: esim. verbien oo-muoto, substantiivin määritteenä toimiva lause ja ageru/kureru/morau-ilmaisuja (antamiseen ja saamiseen liittyviä ilmaisuja). Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki II, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1443-4.

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä tunnilla.

Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Syksyllä 2020 voit jatkaa japanin kielen opiskelua kurssilla Japanin kielen syventävä kurssi I.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

22.1.2020 - 8.4.2020

Ilmoittautuminen alkaa

30.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

19.1.2020

Kurssimaksu

115€