KieletJapani

Japanin kielen syventävä kurssi IV

Tämä kurssi on päättynyt

Ajankohta

23.1.–11.3.2020 torstaisin klo 16.25–18.45

Huom! Ei lähiopetusta 19.3. alkaen toistaiseksi, korvaavat tunnit verkossa 2.4. ja 8.4.

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopisto (Yliopistonkatu 60 A, 4. kerros), koulutustila Iltarusko

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet japanin kielen syventävän kurssin III (yhteensä noin 295–300 tuntia lähiopetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiraganat ja katakanat sekä noin 285 kanji-merkkiä, Genki II kappaleeseen 21 asti).

Tavoitteet

Tavoitetaitotaso B1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin jälkeen opiskelija

  • on kehittänyt suullista ja kirjallista viestintätaitoaan
  • on harjaantunut toimimaan kommunikaatiotilanteissa vuorovaikutteisesti ja huomioiden kulttuurieroja sekä hallitsee mm. käskyimperatiivin ja päätöksen ilmaisemisen
  • osaa noin 320 kanji-merkkiä

Sisältö

Kurssilla opiskellaan lisää kielioppia esim. kausatiivi, kausatiivin passiivi ja konditionaali (-ba). Laajennetaan myös ilmaisuja ja sanastoa (mm. sananlaskuja).

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 30 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki II, 2. painos. ISBN: 978-4-7890-1443-4.

Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Kumi Araki-Masonen

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

23.1.2020 - 8.4.2020

Ilmoittautuminen alkaa

30.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

21.1.2020

Kurssimaksu

115€