Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Positive Psychology Practitioner -varaslähtö

Suosittu Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus alkaa taas!

 

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta 3 860 € laskutetaan erissä koulutuksen alettua. Katso lisätiedot kohdasta "Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen".  

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkossa. Kukin kuudesta osa-alueesta koostuu muun muassa videoiduista luennoista, positiivisen psykologian harjoituksista, luentomateriaaleista, harjoituskirjasta, kirjallisuuteen tutustumisesta, pienryhmätyöskentelystä, verkkotapaamisista ja lopputyöstä. Koulutuksen opiskelukieli on suomi. Koulutus vastaa laajuudeltaan 30 opintopisteen työmäärää. 

 

Tapaamme kahdesti kuussa verkossa. Verkkotapaamiset ovat suosittu tapa vaihtaa ajatuksia ja työskennellä yhdessä. Verkkotapaamiset sisältävät myös pienryhmätyöskentelyä. Mikäli et pääse tapaamiseen, saat myöhemmin tallenteen. Saat koulutuksen materiaalit käyttöösi 1.4.2020. Tapaamiset pidetään joko kello 12.00-14.00 (päiväryhmä) tai kello 18.00 - 20.00 (iltaryhmä) seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • Ma 6.4. 
 • To 23.4. 
 • Ma 4.5. 
 • To 28.5. 
 • Ma 8.6. 
 • To 25.6. 

Heinäkuu on ohjauksesta vapaa kuukausi

 • Ma 10.8. 
 • To 27.8. 
 • Ma 7.9. 
 • To 24.9. 
 • Ma 5.10. 
 • To 22.10.
 • Ma 9.11.
 • To 26.11.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Joyllan kanssa. Oy Joylla Ab on Suomen johtava positiivisen psykologian koulutuspalveluiden tuottaja. Lisätietoa: http://www.joylla.com/positive-psychology-practitioner

 

Kuvaus

Mahtavia uutisia sinulle, joka haluat opiskella positiivista psykologiaa suomen kielellä! Kyseessä on Suomen laajin positiivisen psykologian koulutusohjelma (30 op). Koulutus pohjautuu positiivisen psykologian tieteeseen ja sen rinnalla kulkee oma prosessisi, eli pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. Verkkoversio sopii erityisesti sinulle, joka haluat esimerkiksi elämäntilanteesi vuoksi käydä koulutuksen omaan tahtiin, paikasta riippumatta. Teorian ohessa koulutus on käytännönläheistä eli se on samalla oma prosessisi. Pääset testaamaan koulutuksesta saamiasi työkaluja ja oppeja ensin itse. Opiskelijoiden mukaan tämä yhdistelmä on ollut yksi koulutuksen vahvuuksista. 

 

Ilolla toivotamme sinut tervetulleeksi Positive Psychology Practitioner -koulutukseen! Koulutusohjelman sisältö perustuu kukoistuksen kehykseen, jonka olemme kehittäneet Martin Seligmanin tunnetun PERMA-mallin pohjalta. Kukoistuksen kehyksen osa-alueet ovat myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Perehdymme koulutuksessa positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useisiin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin.

 

Kohderyhmä

Esimiehet, HR-ammattilaiset, valmentajat, opettajat, psykologit, muut terveys-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

 

Tavoitteet

Saat koulutuksesta vankan tieteellisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen yksityiselämässäsi ja työssäsi. Tämä osaaminen on tutkitusti merkittävä tuki elämään sisältyvässä jatkuvassa muutoksessa sekä isommissa muutosvaiheissa. Koulutus tähtää positiivisen psykologian tavoin kukoistukseen ja hyvään elämään.

Tarjoamme sinulle harjoitukset ja työkalut, joita voit käyttää valmennustyökaluina, opetuksessa ja henkilöstön kehittämisessä sekä tietysti oman hyvinvointisi edistämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi olennainen tavoite on, että koulutus on jo sinällään hyvinvointia tuottava miellyttävä ja innostava kokemus.

 

Sisältö

 • Johdanto positiiviseen psykologiaan ja Myönteisyys: Tässä osiossa perehdymme siihen, miten myönteiset tunteet vaikuttavat hyvinvointiin. Käymme myös läpi epämukavien tunteiden merkitystä ja käsittelyä. Aiheina muun muassa tunnetaidot, onnellisuus, kiitollisuus ja optimismi.
 • Uppoutuminen: Tässä osiossa perehdymme siihen, millaiset ovat ideaalit olosuhteet uppoutumiselle. Käymme myös läpi uppoutumisen vaikutuksia hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa flow-tila, työn imu, mindfulness ja vahvuuksien hyödyt, tunnistaminen ja kehittäminen.
 • Ihmissuhteet: Tässä osiossa käymme läpi hyvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Perehdymme myös ihmissuhteiden vaikutuksiin hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa sosiaaliset tunteet, altruismi ja ystävällisyys, rakkaus ja kommunikaatio.
 • Merkitys: Tässä osiossa perehdymme merkityksen kokemukseen ja tähän vaikuttaviin tekijöihin. Aiheina muun muassa tarkoitus, merkityksellinen työ ja elämä, haltioituminen ja transsendenssi sekä arvo ja intohimo.
 • Aikaansaaminen: Tässä osiossa käymme läpi erilaisia aikaansaamiseen liittyviä teemoja. Käsittelemme esimerkiksi sitä, miten saavuttaa omat tavoitteet ja samalla olla itselleen armollinen. Aiheina tavoitteiden lisäksi muun muassa motivaatio, mindsetit, itsemyötätunto ja sinnikkyys.
 • Elinvoimaisuus: Tässä osiossa käsittelemme kehon ja mielen yhteyttä kukoistuksen kehyksen eri osa-alueisiin liittyen. Aiheina muun muassa liikunta, ravinto, uni ja stressi. Yhteenveto ja lopputöiden esittely.

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen

3860 €. Koulutus laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä (erikseen sovittavissa myös 4 erää). Kun ilmoittaudut, kirjoita lisätietoa-kenttään maksavasi laskulla ja kun sivut ohjaavat sinut verkkomaksuun, voit sulkea selaimen. Ilmoittautumisesi tulee näin meille perille. 

Ensimmäinen erä laskutetaan huhtikuussa opintojen alkaessa ja toinen erä syyskuussa.  Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova ja 16.3.2020 jälkeen tulleista perumisista perimme puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua osallistujalta peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi. 

 

Tässä muutama palaute aikaisemmasta Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutuksesta:

“Olen nauttinut valtavan paljon Joyllan toteuttamasta laadukkaasta Positive Psychology Practitioner -koulutuksesta. Koulutus on ollut ihan yliveto ja se on ylittänyt omat odotukseni moninkertaisesti. Arvostan valtavasti koulutuksen tieteelliseen tutkittuun tietoon perustuvaa teoriapohjaa ja ainakin itseeni on vedonnut vahva lähdeviitteiden käyttäminen ja taustateorioiden tuntemus. Itse psykologina ja akateemisen koulutuksen käyneenä olen tietysti näissä asioissa hyvin kriittinen, joten erityinen kiitos koulutuksen vahvasta teoriapohjasta.

Tämä on aidosti laadukas, oivaltava ja erinomaisesti toteutettu paketti, jota voin estoitta suositella oikeastaan kenelle tahansa, niin psykologian ammattilaisille kuin vähemmän psykologiaan perehtyneillekin.”

- Katarina Meskanen, psykologi, kouluttaja, valmentaja, psykoterapeuttiopiskelija ja tietokirjailija

 

”Olen todella tyytyväinen päätökseeni lähteä Positive Psychology Practitioner -koulutukseen. Halusin syventää tietämystäni positiivisen psykologian alueelta. Olenkin saanut koulutuksesta käyttööni uusia työkaluja, joita olen hyödyntänyt business coach -valmennuksissa sekä aiemmassa päivätyössäni rahoitusalalla toimivana esimiehenä. Koulutuksen materiaali on vaihtelevaa ja antaa mahdollisuudet paneutua omien aikataulujen ja resurssien mukaisesti todella syvällekin tieteelliseen pohjaan.

Kouluttajat Netta ja Paulina ovat valoisia ja energisiä. He todella laittavat itsensä likoon kertomalla myös omia tarinoitaan. Koulutuksessa on huomioitu kiitettävästi myös opiskelijoiden toiveita ja palautteita.”

- Mari Sarajärvi, oikeustieteiden maisteri, lifecoach ja business coach -valmentaja

 

“Lähdin Positive Psychology Practitioner -koulutukseen vahvistamaan omaa ammattitaitoani, mutta huomasin sen vaikuttavan positiivisesti myös henkilökohtaiseen elämääni. Positiivisen psykologian taidot ovat tarpeen jokaisella elämän alueella.

Vaikka opiskelu tapahtuu verkossa, sitä ei ole tarvinnut tehdä yksin. Koulutuskaveriryhmät ja verkkotapaamiset tuovat elämään uusia, samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä. Keskustelut heidän kanssaan tukevat oppimista. Yhdessä olemme kokeneet monta oivalluksen hetkeä. Olen todella tyytyväinen koulutukseen, joka on tuonut paljon uusia välineitä työhöni. Voin käyttää harjoituksia saadakseni myös perhe-elämäni kukoistamaan.”

- Tiia Trogen, Tio, TM, perhetyöntekijä, kouluttaja ja Ilo olla yhdessä™ -positiivisen kasvatusmenetelmän kehittäjä

 

”PPP-koulutus ylitti kaikki odotukseni, jotka olivat jo valmiiksi korkealla. Kouluttajien vahva ammattitaito yllätti pitkin opiskelua; he selvästi elävät itse oppinsa mukaan ja laittavat itsensä rohkeasti peliin omakohtaisilla esimerkeillä. Tuon ansiosta menetelmiä on ollut helppo viedä käytäntöön.

Olen ollut hyvin vaikuttunut siitä, että vaikka koulutuksessa esille tulleet menetelmät ovat aina tieteellisesti perusteltuja, kouluttajat ovat kuitenkin kannustaneet tarkastelemaan tutkimuksia myös kriittisesti. Koulutuksen monipuolinen sisältö antaa osaamista tulevaisuuden työelämän vaatimiin taitoihin ja niiden muutosten hallintaan. Lyhyesti sanoen: laadukkain koulutus, missä olen ollut!”

- Mari Granholm, sosionomi, kuntoutusohjaaja ja yrittäjä 

 

Pääkouluttajat

Netta Lehtonen, soveltavan positiivisen psykologian maisteri (UEL), valmentaja, KTK, toiminut avustavana luennoitsijana (Applied Positive Psychology, University of East London), (netta(at)joylla.com tai 050 345 1045)

Paulina Piippo, soveltavan positiivisen psykologian maisteri (UEL), valmentaja, DI (paulina(at)joylla.com tai 040 506 8762)

Lisäksi koulutuksessa vierailee myös muita luennoitsijoita. 

 

Huom! Lisää koulutuksesta myös kouluttajien omilta sivuilta. http://www.joylla.com/positive-psychology-practitioner.

Opintopisteet

30

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.4.2020 - 30.4.2021

Ilmoittautuminen alkaa

27.1.2020

Ilmoittautuminen päättyy

30.6.2020

Kurssimaksu

3860€