Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Psyykkinen valmentaja 25 op

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutus maksaa 2100 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi marraskuussa 2020 ja toinen toukokuussa 2021.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Aikataulu

Koulutuspäivät ovat: 10.-11.11.2020, 10.12.2020, 2.2.2021, 8.3.2021, 13.4.2021, 18.5.2021,15.6.2021, 31.8.2021,4.10.2021, 16.11.2021 ja 12.1.2022 

Koulutuspäivät pidetäännoin klo 9-16. Koulutuspäivät toteutetaan ensi sijaisesti lähiopetuksena.  Mutta tilanteen niin vaatiessa, opetus siirretään etäluennoiksi.

Koulutus kestää noin vuoden, koulutus päättyy 12.1.2022.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat valmennustyökaluja erilaisten kohderyhmien ohjaamiseen ja mentaalivalmennukseen. Koulutuksen kohdaryhmää ovat mm. urheiluvalmentajat, ohjaajat, kouluttajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, opettajat, rehtorit, diakonit, psykologit, HR- asiantuntijat, esimiehet, esiintyjät yms, jotka tarvitsevat työvälineitä vuorovaikutustyöhönsä ja sen laadukkaaseen kehittämiseen.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään ratkaisukeskeisiä, käyttäytymisterapeuttisia ja kehollisia, sekä Mindfulness -valmennustyökaluja ryhmien ja yksilöiden tavoitteelliseen työskentelyyn erilaisten toimintaa rajoittavien psyykkisten ilmiöiden työstämiseksi ja psykologisen pääoman ja itsensä johtamisen vahvistamiseksi.

Sisältö

 • Ratkaisukeskeinen psyykkisen valmennuksen prosessi ja sen ohjaaminen
 • Moderniin motivaatioteoriaan pohjautuva valmentaminen
 • Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus (Mindfulness) psyykkisen valmennuksen kulmakivenä
 • Stressin neuropsykologinen anatomia ja stressinhallinnan ja palautumisen fysiologia
 • Vuorovaikutus- ja palautetaidot
 • Valmentava johtaminen
 • Myönteisyyden vahvistaminen
 • Mielenhallinnan neuropsykologinen perusta
 • Psyykkiset esteet ja niiden työstäminen:
 • Haastavat tunteet ja tunnesäätely
 • Rajoittavat uskomukset ja ajatukset ja niiden kanssa työskentely
 • Univaikeudet
 • Ahdistuneisuus, pelot ja mielialan muutokset
 • Jännitys
 • Elämänkriisit ja muutokset

Toteutus

Koulutusprosessi sisältää 12 lähipäivää, sekä 5 x 2 tuntia vertaisryhmätyöskentelyä ja 15 tuntia valmennusharjoittelua ja perehtymistä kirjallisuuteen. Osallistujilta edellytetään mahdollisuutta harjoitteluasiakkaan hankintaan.

Kouluttaja

Anita Hedman (FM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), coach (ICF, ACC-taso), kouluttajatyönohjaaja (STOry), työyhteisövalmentaja, mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR). Lisäksi asiantuntijavierailijoita (esim. urheiluvalmentaja ja kehopsykoterapeutti) soveltuvissa osissa.

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 10.10.2020 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta, Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen opintojen alkua, tai osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto koulutuspäällikkö Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: pääkouluttajat Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

10.11.2020 - 12.1.2022

Ilmoittautuminen alkaa

24.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy

9.10.2020

Kurssimaksu

2100€