Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op

Tämä kurssi on päättynyt

Huom! Koulutuksen aloitus on siirtynyt elokuulle.

Koulutus järjestetään yhteistyössä  Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapiaa käytetään ammatillisesti mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa sekä kirjastojen ja aikuisoppilaitosten harrastuspiireissä.

Hinta ja ilmoittautumisohjeet

Koulutuksen hinta on 1800 €.

Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 300€:n varausmaksu, jota ei palauteta, jos opiskelija peruu osallistumisensa koulutukseen. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi elokuussa 2020 ja toinen lokakuussa 2020.

Tampereen kesäyliopisto ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Soveltuvat opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, rajattu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa 30.10.2019.

Tavoitteet ja luonne

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun välineenä. Koulutus on täydennyskoulutusta ja siitä saa todistuksen.

Kohderyhmä

Koulutus tarkoitettu kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille. Se toimii hyvin myös ammatillisena menetelmäkoulutuksena esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus-, kasvatus-, kirjallisuus- ja kirjastoalan sekä seurakuntien ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville henkilöille.

Koulutuksen aikataulu

Lähiopetuksena toteutettavan koulutuksen aloitus viivästyy koronavirus epidemian vuoksi.


Lähiopetusjaksojen sisältö ja uusi päivitetty aikataulu 

1. jakso, 21.-22.8.2020

Johdanto, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä.

Kirjoittaminen kirjallisuusterapeuttisena välineenä. Tarinallisuus kirjallisuusterapiassa. Oman kasvun seurantakirjan aloittaminen.

Kouluttajat: Päivi Kosonen

 

2. jakso, 25.-26.9.2020

Avainkokemukset ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Minuutta kehittävä lukeminen. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Heli Hulmi, Päivi Kosonen

 

3. jakso, 23.-24.10.2020

Reflektiivinen kirjoittaminen & päiväkirjamenetelmät. Elämäntarinamenetelmä. Oman kasvun kirja.

Kouluttajat: Silja Mäki, Päivi Kosonen

 

4. jakso, 20.-21.11.2020

Luontokirjoittaminen. Unista kirjoittaminen. Oman kasvun kirja.

Silja Mäki, Kirsi Virkkunen


5. jakso, 11.-12.12.2020

Taideterapian mahdollisuuksia. Loppureflektiot. Oman kasvun kirja.

Koulutuksen päätös.

Kirsi Virkkunen, Päivi Kosonen 

 

Toteutus ja työskentelymuodot

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Tampereella perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16.

Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: pohtiva referaatti ja loppuessee.

Keskeinen työväline on oman kasvun seurantakirja.

 

Kirjallisuusterapian koulutuspolku (yhteensä 90 op)

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa.

Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry

  1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä, Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, ½ vuotta)
  2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)
  3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Mikäli kirjallisuusterapian opintopolku kiinnostaa, kannattaa koulutuspolun vaiheista kaksi ja kolme kysellä tarkemmin Kirjallisuusterapia yhdistyksestä.

 

Koulutuksesta aiemmin sanottua

"Toteutus oli hyvin mietitty ja kouluttajien yhteistyö toimivaa. Mukavaa, kun Päivi (Kosonen) ollut paljon läsnä myös muiden kouluttajien päivissä. Hyvä rakenne!"

"Teoria ja kirjoittaminen oli hyvässä suhteessa. Useista menetelmistä innostuin ja tulen käyttämään työssäni."

" Sekä luennot että harjoitukset innostivat. Hyvä että oli ryhmätyötä ja yksilötyötä. Ryhmätyö on minulle tärkeää, sitä oli helppo harjoitella tässä ryhmäss."

Ennakkotietoa kouluttajista

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, sekä kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

FT, dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja

Kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi 

FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki

Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, uniohjaaja Kirsi Virkkunen

Lisätiedot

koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, puh 040 7065606, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

21.8.2020 - 12.12.2020

Ilmoittautuminen alkaa

29.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

5.8.2020

Kurssimaksu

1800€