Kehitä ammatillista osaamistasiTyöyhteisöt

Mindfulness työssä - 8 askelta hyvään työhön

Tämä kurssi on päättynyt

Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhön™ -valmennusohjelma on kehitetty erityisesti suomalaisen työelämän tarpeita silmällä pitäen.

Verkkokoulutus ajalla 8.5.-21.8.2020

Verkkotyöskentelyä Moodle -alustalla ja lisäksi webinaarit seuraavina päivinä klo 10-16:

 • Pe 8.5.
 • Ma 15.6.
 • Pe 21.8.2020 

 • Osallistumismaksu ja perumisehdot

380€. Koulutus maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä, tai tilataan lasku työantajalle / yritykselle ilmoittautumislomakkeen "yrityslaskutus" -kohdasta. 

Koulutuksen viimeinen perumispäivä on 24.4.2020. Sen jälkeen ilmoittautumiset ovat sitovia.

Perumisehdot

Sisältökuvaus

Ohjelma koostuu seitsemästä teemasta, joiden avulla valmennusohjelmaan osallistuvat saavat avaimet mm. oman itsen ja kanssaihmisten läsnä olevaan ja kannustavaan kohtaamiseen ja kohteluun, tietoiseen tapaan tehdä työtä ja priorisoida työtehtäviä, keskittymiskyvyn parantamiseen sekä oman stressin tunnistamiseen ja parhaisiin keinoihin stressistä palautumiseen. Ohjelmaan sisältyvät mindfulness-harjoitteet ovat kuunneltavissa ilmaisen SoundCloud-palvelun kautta.

- Valmennusohjelman taustalla ovat ne lukuisat – tähän mennessä jo yli tuhat – tieteelliset tutkimukset, joita aihepiiristä on tehty 1970-luvun lopulta lukien.

- Mindfulness Työssä: 8 askelta hyvään työhönTM -valmennusohjelma kannustaa avoimeen vuorovaikutukseen, yhdessä ihmettelyyn ja uusien vaihtoehtojen löytämiseen erilaisten (ongelma)tilanteiden ratkaisemiseksi työyhteisön sisällä.

- Valmennusohjelma koostuu perusmuodossaan kahdeksasta mindfulness-valmennuksesta, jotka käydään läpi kolmen valmennuspäivän aikana. 

- Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa perehtyneisyyttä mindfulnessiin.

- Soveltuu monenlaisille työelämän aloille, myös opetusalalle.

Valmennusohjelman aikana käydään läpi kahdeksan mindfulness-askelta:

1. askel

 • stressi ja sen laadut
 • mindfulness ja stressinsäätely
 • oma suhde stressiin
 • virkeänä töistä kotiin

2. askel

 • huomion tietoinen suuntaaminen
 • keskittymiskyvystä ja sen vahvistamisesta

3. askel

 • työpaikan ihmissuhteet
 • mikä ohjaa toimintaasi
 • vuorovaikutuskanavat
 • yhdessä ihmettely

4. askel

 • työelämätaidot
 • itsen ja muiden johtaminen
 • tunnetaidot

5. askel

 • reaktiivisuus vai proaktiivisuus
 • viivästäminen ja viisaiden vastausten valinta

6. askel

 • mielen toiminnasta
 • onnistumisten anatomiaa
 • oivallukset ja olennaistaminen

7. askel

 • kokemusten luonne
 • tunnistaminen ja vaikuttaminen
 • kiireestä läsnäoloon

8. askel

 • tietoiset askeleet hyvään työhön ja hyvään elämään

Tehtävät verkkovalmennusten välissä:

Tehtävät konkretisoivat teorian käytäntöön. Omat mindfulness-harjoitukset, ohjattujen äänitteiden kuuntelu tai muu omaehtoinen harjoittelu on ensimmäinen tärkeä osa valmennusta.  
Harjoitteiden reflektointi on toinen tärkeä osa valmennusta, reflektointi tehdään muistikirjaan. Lähipäivien jälkeen on myös havainnointitehtäviä, jotka liittyvät päivän teemoihin.
Tehtävien avulla havainnoidaan mm. omia reagointi-, ajattelu- tai toimintatapoja tai tunteita. Myös muita fokusointi- ja asenneharjoituksia on kotitehtävänä.

Kouluttaja

Master Coach, hyvinvointivalmentaja, enneagrammi-ohjaaja ja mindfulness-ohjaajien kouluttaja Ritva Liisanantti, Inspiral Coaching

Lisätietoja: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

8.5.2020 - 21.8.2020

Ilmoittautuminen alkaa

23.10.2019

Ilmoittautuminen päättyy

6.5.2020

Kurssimaksu

380€