Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Plastinen sommittelu 4 op - UTAK0112 - kevät 2021 (ryhmä 2)

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Aikataulu avoinna, alustavasti kevät 2021.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa
-hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja
 

Sisältö

Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset: Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
 

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.1.2021 - 31.7.2021

Kurssimaksu

0€