Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Havaintopiirustus 4 op - UTAK0116 - kevät 2020 (ryhmä 2)

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

to 2.4.

ti 7.4.

ti 14.4.

la 18.4.

ti 21.4.

to 23.4.

ti 28.4.

ti 5.4.

la 9.5.

ti 12.5.

ti 26.5. (kritiikki)

Arkisin klo 17-20.15 ja lauantaisin klo 10-15.15.

Kouluttaja

Tomas Regan

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen
-tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa
-esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa
-käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä
 

Sisältö

Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.
 

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Ohjatut harjoitustyöt 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
 

 

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

7.4.2020 - 26.5.2020

Kurssimaksu

0€