Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - kevät 2020 - kevät 2021 (ryhmä 2)

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuus on täynnä!

  • Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “lue lisää/ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opintoihin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 905€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 870€ ja se maksetaan kolmessa erässä: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 290€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (290€ elokuussa 2020 ja 290€ tammikuussa 2021).
  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon (ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta lähetetään erikseen ilmoittautuneille).
  • Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot.

Ajankohta

Opintokokonaisuus alkaa Johdatus taiteelliseen ajatteluun opintojaksolla ti 4.2.2020. Opinnot kestävät kevätlukukaudelle 2021. Opetus pidetään Tampereella arki-iltoina ja lauantaisin. Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ja suoritusohjeet löytyvät “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Sisältö

Opinnot soveltuvat henkilöille jotka ovat kiinnostuneet oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin.

Kuvataiteen perusopinnot eivät korvaa kuvataidekasvatuksen erikoistumisopintoja eli kuvataiteen perus- ja aineopinnoilla ei saa kuvataiteen aineenopettajan pätevyyttä.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä opintojaksoihin kuuluvien tehtävien tekeminen.

 

Opiskelijoiden palautteita kuvataiteen perusopinnoista:

  • Mikko Snellman: Iso kiitos. Sinua on miellyttävä kuunnella, osaamisesi välittyy ja olet todella rakentava ja kannustava ohjatessasi opiskelijan tekemistä.
  • Riikka Lenkkeri on todella hyvä opettaja pedagogisesti ja asiantuntijana. Hänen opetuksensa on miellyttävää, kiinnostavaa ja opiskelijoita huomioivaa. Riikka Lenkkeri on erinomainen palautteen antaja ja hän osaa ohjata opiskelijaa työskentelyssä eteenpäin. Voisin käydä Riikan kursseilla hamaan tulevaisuuteen asti!
  • Tomas Regan: Grafiikka haastaa teknisyydeltään ja mahdollisuuksiltaan riittävästi. Opin uusia tekemistä helpottavia asioita Tomakselta, joka on aivan loistava opettaja teknisesti vaativalla kurssilla. Opetus oli myös hienovaraista ja kaikkien taitotasot huomioon ottavaa.
  • Riikka Lenkkeri on paras opettaja mitä olen tähän mennessä elämässäni nähnyt. Huikaiseva substanssiosaaminen, hyvin rakennetut, loogiset kokonaisuudet, yksilön huomioiva ote, kannustava, mutta hyvä antamaan kritiikkiä tai mieluummin kehittymisen suuntia ja vinkkejä. Osaa rakentaa oppilaalle taitoja ja valmiuksia mutta kuitenkin niin, että ei jyrää tai tee oppilaan puolesta päätöksiä. Aurinkoinen, hyvää tunnelmaa luova opetuspersoona, taitava sosiaalisesti. Menisin koska vaan kisälliksi.

 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston tomistosta p. 03-2238433.

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.2.2020 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

22.9.2019

Ilmoittautuminen päättyy

20.1.2020

Kurssimaksu

290€