Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Julkisten palvelujen muotoilu 4 op - UPAMU1005 - syksy 2020 (ryhmä 2)

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Public Service Design

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot:

pe 21.8. klo 17.00-20.15
la 22.8. klo 9.00-14.15 (lounastauko 11-12)
pe 4.9. klo 17.00-20.15
la 5.9. klo 9.00-14.15 (lounastauko 11-12)

Ryhmätöiden purut (opiskelija osallistuu yhteen):

pe 18.9. klo 17.00-20.15
la 19.9. klo 9.00-12.00
la 19.9. klo 13.00-16.15

Opettaja

Outi Nokkonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä

- soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa toisille ryhmille.

Opetus- ja työmuodotLuennot, ryhmätyön ohjaus ja harjoitukset, itsenäinen työskentely ryhmän kanssa, kirjallisuuteen tutustuminen, kirjallinen tehtävä.

Vaadittavat suoritukset: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja ryhmätyöhön. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja kirjallinen tehtävä.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.

Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press.

Keinonen, T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Opettaja

Outi Nokkonen

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

21.8.2020 - 31.12.2020

Kurssimaksu

0€