Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 3 op - UPAMU1003 - kevät 2020 (ryhmä 2)

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Service Design Process and Methods

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2020.

Luennot:

la 4.4. klo 9.00-16.00
pe 24.4. klo 16.30-20.30
la  25.4. klo 9.00-16.00

Opettaja

Heikki Rajasalo

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät

- käyttää palvelumuotoilun perusmenetelmiä erilaisissa suunnittelutehtävissä

- ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Sisältö

Kurssilla opitaan palvelumuotoilun prosessi ja käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmiä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet näiden soveltamiseen yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteissa.

Opetus- ja työmuodotLuennot ja menetelmäharjoitukset, itsenäinen työskentely sekä luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja.

Vaadittavat suorituksetAktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja oppimispäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Stickdorn, M. ym. (2018). This is Service Design Doing. O’Reilly Media.

Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen.

Miettinen, S. & Koivisto, M. (toim.) (2009). Designing Services with Innovative Methods.

Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

4.4.2020 - 25.4.2020

Kurssimaksu

0€