Avoin yliopisto-opetusPalvelumuotoilu

Palvelujen markkinointi 5 op - YMAR1103 - kevät 2020 (ryhmä 2)

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Services Marketing

Oppiaine

Palvelumuotoilu

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot: 31.1.-1.2. ja 14.-15.2.2020.

Perjantaisin klo 16.30-20.30 ja lauantaisin klo 9-16.15.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna, Väinö Linna sali.

Opettaja

Maijastiina Jokitalo

Vaadittavat suoritukset

Suullinen / kirjallinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata palvelujen merkityksen liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa

- selittää keskeiset palvelujen laatumallit

- selittää palvelujen tuottamisen ja kuluttamisen peruskäsitteet.

Sisältö

Palvelujen merkitys, palvelun laatu, palvelustrategiat, palvelujen tuottaminen, palveluorganisaation johtamisen erityispiirteet.

Opetus- ja työmuodot: Luennot (30 t) sekä vapaaehtoinen luentoihin kytkeytyvä harjoitustyö, josta voi saada lisäpisteitä. Omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset: Kirjallinen tai suullinen kuulustelu, jossa suoritetaan luennot ja kirjallisuus.

Kirjallisuus ja muu materiaali

Grönroos, Christian (2009). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (luennoitsijan ilmoittamin osin).

Wilson, Alan ym. (2012). Services marketing: integrating customer focus across the firm, 2nd European edition.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

31.1.2020 - 15.2.2020

Kurssimaksu

0€