Avoin yliopisto-opetusMusiikki

Varhaisiän musiikkikasvatus

Tämä kurssi on päättynyt

Huom! Kurssi on täynnä, uutta kurssia suunnitellaan vuodelle 2020.

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Ajankohta ja paikka

Opetuspaikka: Juhannuskylän koulun musiikkiluokka, Johanneksen koulutalo,
Postikatu 2, 33100 Tampere.

4 lähiopetusviikonloppua seuraavalla aikataululla:

pe klo 17.00-20.15 ja la klo 10.00-16.00

27.-28.9.2019

pe ja la Soili Perkiö & vastuuopettaja Anni Pietarila, kurssin sisällöt, tavoitteet, varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja erilaiset kohderyhmät

 

25.-26.10.2019

pe Esa Lamponen, lasten rytmiikka ja soittaminen
la Hanna-Leena Tammiruusu, Soiva taideleikki - kokonaisvaltaista musiikin ilmaisua

 

22.-23.11.2019

pe Maija Karhinen-Ilo, kansanmusiikki varhaiskasvatuksessa
la Elisa Seppänen, musiikki ja liike

 

10.-11.1.2020

pe Anni Pietarila, oppimistehtävien purku
la Salla Marttila, Muksulele
la Anni Pietarila, kurssin koonti ja päätös

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja 0–7 -vuotiaiden lasten ohjauksessa ja soveltamaan erilaisia musiikkikasvatusmenetelmiä varhaiskasvatukseen sekä kehittää opetustaidollisia ja musiikillisia valmiuksiaan alle kouluikäisten kanssa työskentelyä varten.

Sisältö

Opintojaksoon sisältyy

- pedagogisia opintoja (varhaisiän musiikkikasvatuksen pedagogiikka, musiikilliset työtavat, musiikkitoiminnan suunnittelu, lapsen musiikillinen kasvu, kansanmusiikki varhaiskasvatuksessa ja musiikin integrointi muihin taideaineisiin)

- musiikillisia opintoja (laulaminen ja soittamien käyttö varhaiskasvatuksessa).

Koulutus sisältää lähiopetusta 40 t sekä oman oppimistehtävän suorittamisen omaan työskentelyyn kytkettynä vastuuopettajan ohjauksessa. Oma oppimistehtävä voi sisältää esim. oman materiaalin tai opetustuokion suunnittelun, toteutuksen ja reflektoinnin.

Kohderyhmä

Varhaisiän musiikkikasvattajina toimivat, lastentarhanopettajat, lastenohjaajat sekä alan pätevöitymisopinnoista kiinnostuneet. Osallistujilta ei edellytetä edeltäviä musiikin ammattiopintoja. Koulutus sopii sekä täydennyskoulutukseksi musiikin varhaiskasvattajina toimiville että perehdytykseksi musiikin varhaiskasvatukseen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Kurssin suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumisen (40t) ja oppimistehtävän suorittamisen (40t omaa työtä).

Opettajat

  • Soili Perkiö
  • Anni Pietarila
  • Elisa Seppänen
  • Hanna-Leena Tammiruusu
  • Maija Karhinen-Ilo
  • Esa Lamponen
  • Salla Marttila

 

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

27.9.2019 - 11.1.2020

Ilmoittautuminen alkaa

9.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

11.9.2019

Kurssimaksu

185€