Avoin yliopisto-opetusTalousoikeus

Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet (3 op) - TOIK1016

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot:

ma 16.12., ti 17.12. ja ke 18.12. klo 16.30-20.15.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Paikka: Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen luentosali K108 os. Kalevantie 5.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa.

Työelämävalmiudet: Asiakokonaisuuksien itsenäinen ja kriittinen omaksuminen. Itsenäinen argumentointi. Kyky esittää perusteltuja toimintasuosituksia.

Sisältö

Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta. Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja liittymät liiketoiminnan eri alueisiin.

Suoritustapa

Luennot sekä tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Tentti: ma 13.1. klo 16-19
1. uusinta: ma 9.3. klo 18-21
2. uusinta: ma 20.4. klo 18-21(peruttu) -> tentti siirtyy ma 15.6. klo 18-21.

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/

Tenttipaikan voi tarkistaa ennen tenttiä tenttikalenterista os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/

Oppimateriaali

Hoppu, Esko & Kari Hoppu (2016). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 14. painos. Helsinki WSOY Lakitieto. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.12.2019 - 18.12.2019

Ilmoittautuminen alkaa

18.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

14.12.2019

Kurssimaksu

95€