Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op lv. 2019-2020

Verkkojakso. Jos haluat suorittaa yksittäisen verkkojakson, ilmoittaudu suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Ajankohta: 21.10.-16.12.2019

Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvänkäsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Opetus- ja suoritustavat

Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely (=verkkokeskustelut). Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali.

Arvostelu

hyväksytty/hylätty

Opettaja

Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

 

 

 

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

21.10.2019 - 16.12.2019

Kurssimaksu

0€