Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Kirjoittaminen julkaistavaksi - LUKI1114

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Syksy 2020

Opetuspaikka

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse.

Sisältö

Kurssi on osa Luovan kirjoittamisen aineopintoihin kuuluvaa Kirjoittamisen erityisalat (8 op) kokonaisuutta), jossa opiskelija perehtyy teorian ja käytännön sovellusten kautta johonkin tai joihinkin kirjallisen kulttuurin lajityypeistä ja toimintaulottuvuuksista. Jakso on kirjoittamista julkisuuteen.

Osallistu keskusteluun kirjoittamalla. Jaa tietoa. Vaikuta.

Yksi kirjoittamisen opiskelun tavoitteista voi olla valmius julkiseen toimintaan esim. kirjailijana tai vapaana toimittajana. Julkisuuteen kirjoittamista voi harjoitella verkossa tai kirjoittamalla lehtiin.

Artikkelipaja: Opiskelijat kirjoittavat artikkeleja pyrkien myös löytämään niille julkaisukanavan. Artikkeli on olennainen osa ei-fiktiivisen kirjoittamisen harjoittelua. Tavoitteena on harjaantua kirjoittamaan useisiin lähteisiin tukeutuen rajatusta näkökulmasta ja väitteitä perustellen.

Verkkokirjoittaminen: Tavoitteena osallistua johonkin verkossa tapahtuvaan kirjoittamisprojektiin ja tunnistaa verkkokirjoittamisen haasteita ja mahdollisuuksia oman kehittymisen ja kirjoittamisen suuntautumisen kannalta.

Suoritustapa

Itsenäinen suoritus

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

7.9.2020 - 31.7.2021

Kurssimaksu

150€