Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Kirjoittamisen ulottuvuudet - LUKI1116

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Syksy 2020

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Sisältö

Kurssi on osa Luovan kirjoittamisen aineopintoihin kuuluvaa Kirjoittamisen erityisalat (8 op) kokonaisuutta.

Ole aktiivinen toimija: Julkaise. Harjoittele. Tiedota. Ohjaa sanataidetta. Ole mukana kirjallisuustapahtuman järjestämisessä

Tämän opintojakson tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan valmiutta aktiiviseen toimintaan kirjoittamisen kentällä. Opiskelija asettaa oman kiinnostuksensa mukaan tavoitteet ja valitsee suoritustavat.

Toteutustapoja voi olla esim.

  • Harjoittelu kirjallisuuden alan lehdessä tai nettiprojektissa.
  • Kirjoittamisen ohjaukseen perehtyminen ja harjoittelu.
  • Jonkin kirjallisen hankkeen suunnittelu ja toteuttaminen (yksin tai ryhmässä)
  • Omien tekstien julkaiseminen
  • Kirjoittaminen yhteistyössä. Toteutus voi olla esim. verkkoa hyödyntävä projektikurssi, jossa perehdytään kirjoittajien yhteistyön, yhteisöllisyyden tai monitekijyyden muotoihin.

Suoritustapa

Itsenäinen suoritus

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

7.9.2020 - 31.7.2021

Kurssimaksu

150€