Avoin yliopisto-opetusViestintä

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Miten tulkita kriisitilannetta, jotta osaat toimia oikein ja tehokkaasti? Minkälaista johtamista ja viestintää vaaditaan uudessa sosiaalisen median ajassa ja digitaalisessa viestintäympäristössä?

Kriisiviestintätilanne sisältää aina yllätyksen. Some-kohu voi kohdistua järjestöön tai yritykseen ja uhata sen mainetta. Johtaja tai johtoryhmä voi kohdata tilanteen, jossa julkinen anteeksipyyntö on tarpeen. Lukuisissa ammateissa viestitään riskeistä, ja silloin tarvitaan riskiviestinnän osaamista. Kunnassa voi tapahtua onnettomuus, jossa suuri määrä ihmisiä joutuu vaaraan ja erilaisiin tiedontarpeisiin pitää vastata nopeasti ja tehokkaasti. Erilaiset poikkeukselliset tilanteet ovat nostaneet julkisten ja yksityisten organisaatioiden tarvetta valmistautua kriiseihin, harjoitella kriisiviestinnän ja -johtamisen taitoja sosiaalisen median ja digitaalisen viestinnän olosuhteissa. Poikkeuksellisissa tilanteissa kriisiviestinnän taidot ratkaisevat, miten hyvin onnistutaan palauttamaan organisaatiota kohtaan tunnettu luottamus.

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Viestintä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Valtiotieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetusviikonloppu Tampereella perjantaina 15.11.2019 klo 16.30–19.45 ja lauantaina 16.11.2019 klo 9.30–15.00
Lähiopetus järjestetään Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A05, os. Kalevantie 4, Tampere.

Verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä 18.11.–1.12.2019 (viikot 47 ja 48)

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi tunnet hyvin ihmisten, median ja organisaatioiden toimintaan kriisitilanteissa liittyvää tutkimusta ja pystyt erittelemään kriisi- ja traumajournalismiin, kriisiviestintään ja -johtamiseen sekä yhteiskunnan varautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Harjaannut analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisten kriisien viestintää ja johtamista.

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kriisiviestintää, kriisijohtamista ja mediakatastrofeja sosiaalisen median tuomaa muutosta korostaen. Sisältöjä käsitellään erilaisista tutkimuksellisesta näkökulmista ja käytännön analyysitöiden avulla.

Oppimateriaali

Schwarz, A. Seeger, M.W & C. Auer (toim.) (2016) The Handbook of International Crisis Communication Research. (valikoiden 3-4 alalukua)
Huhtala, H. & Hakala, S. (2009) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. Gaudeamus 2009.
Pantti, M., et al (2012) Disasters and the Media. Peter Lang.

Opetuksen yhteydessä määriteltävä kirjallisuus.

Kuulustelut

Kotitentti

1. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 13.12.2019 klo 09.00, palautus viimeistään su 15.12.2019 klo 23:55
2. tenttikerta: tehtävänanto avautuu Moodlessa pe 24.1.2020 klo 09.00, palautus viimeistään su 26.1.2020 klo 23.55

Suoritustapa

Ennakkotehtävä + luennot 14 oppituntia à 45 min. (sis. luentotallenteet 4 tuntia) + ryhmätyö + kotitentti, jossa tentitään luennot, luentotallenteet ja kirjallisuus.

Ennakkotehtävä: 3 sivun essee. Moodle avautuu 4.11.2019, jolloin ennakkotehtävä julkaistaan. Tehtävän palautus Moodleen 13.11. mennessä.

Arviointi asteikolla 0-5

Huom! Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista yllä mainittuihin aikatauluihin. Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Kuitenkin enintään kahden tunnin poissaolon voi korvata esseellä ennalta sovitusta aiheesta. Lisäksi opiskelija perehtyy läpikäytyihin sisältöihin (esim. luentoon ja tehtäviin) poissaolonsa ajalta.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 195 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 165 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.
 

Kurssista sanottua:
"Erittäin hyvä koulutus ja asiantunteva opettaja."
"Kivasti järjestetty kurssi, koska toteutustavan takia suoritus onnistuu työelämässäkin oleville, mutta silti oli läsnäolo-opetusta, joka on tehokkainta."
"Erittäin hyvin kohdeyleisö huomioitu sisällössä. Kouluttaja tuntee kentän hyvin ja osasi kysymysten mukaan sopeuttaa sisältöä. Suosittelen kaikille johtajille!"
"Lähiopetusjaksot ovat äärimmäisen hyviä ja tärkeitä oppimisen kannalta."

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Pedak

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.11.2019 - 26.1.2020

Ilmoittautuminen alkaa

9.4.2019

Ilmoittautuminen päättyy

3.11.2019

Kurssimaksu

195€