Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Tilinpäätösanalyysi (3 op) - LASK1006 - KEVÄT 2020

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 90€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa 5.5.-7.6.2020.

Aloitusluento etänä Zoomin kautta ti 5.5. klo 17-19.30 (luennosta tulee myös tallenne Moodleen).

Etäluennot aina maanantaisin, luennoista tulee myös tallenteet. Harjoitustehtävät ja verkkotentti Moodlessa.

Kurssi koostuu viidestä jaksosta. Jokaisella jaksolla on oma harjoitustehtävä:

Jakso (5.5-10.5.2020)

Jakso (11.-17.5.2020)

Jakso (18-24.5.2020)

Jakso (25-31.5.2020)

Jakso (1-7.6.2020)

Lopputehtävä palautetaan 24.8.2020 mennessä. Verkkotenttti Moodlessa 10.6. ja myöhemmin sovitaan kaksi mahdollisuutta tehdä verkkotentti elokuussa.

Arviointi: 1-5 tai hylätty.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Edeltävät opinnot

Suositellaan Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
- oikaista ja analysoida osakeyhtiön tilinpäätöstä (FAS) Yritystutkimus ry:n ohjeistuksen mukaan
- nimetä ja kuvata keskeisimmät tilinpäätöslaskelmat ja niiden käyttötarkoitukset
- määritellä tilinpäätökseen ja tilinpäätösanalyysiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
- laskea ja analysoida noin kymmenen keskeisintä kannattavuutta, maksuvalmiutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstunnuslukua

Opintojakso kehittää opiskelijan analyyttistä ajattelua, kirjallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä, tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä, tilinpäätöksen oikaiseminen Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti, keskeisimpien tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi, maksuperusteisten tilinpäätöslaskelmien hyväksikäyttö.

Oppimateriaali

1. Yritystutkimus ry (2017). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 10. korjattu laitos.

2. Salmi, I. (2012 tai uudempi). Mitä tilinpäätös kertoo?

3. Luentomateriaali on Moodlessa.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

5.5.2020 - 7.6.2020

Ilmoittautuminen alkaa

20.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy

27.4.2020

Kurssimaksu

90€