Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet (2,5 op) LASK1002 - SYKSY 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 80€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 55€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2019.

Luennot:

to 3.10. klo 16.30-19.45
ma 7.10. klo 16.30-20.30
ti 8.10. klo 16.30-19.45
ti 15.10. klo 16.30-20.30
ke 16.10. klo 16.30-19.45
ti 22.10. klo 16.30-20.30
ke 23.10. klo 16.30-19.45

Paikka: Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen luentosali K108 os. Kalevantie 5.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa juoksevan kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Opiskelija tietää mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyviä perusasioita.

Sisältö

Ulkoisen laskentatoimen käsitteistö, tehtävät ja menetelmät. Kahdenkertainen kirjanpitoja tilinpäätöksen muodostaminen. Kirjanpidon sääntely, peruskäsitteistö ja hyväksikäyttö. Kirjanpidosta tilintarkastukseen.

Suoritustapa

Opetusmenetelmät: Luennot 24 h, harjoitukset 12 h.
Suoritustapa: Tentti ja Yksilötehtävä.

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Tenttipäivät

Tentti: to 7.11. klo 17-20
1. uusinta: ti 3.12. klo 16.30-19.30
2. uusinta: ti 14.1. klo 16.30-19.30

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella
Tenttipaikan voi ennen tenttiä tarkistaa tenttikalenterista.

Kirjallisuus       

Luentomateriaali on Moodlessa.

1. Leppiniemi –Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 2012 tai uudempi.
2. Luentomoniste sekä luennoilla ja harjoituksissa mahdollisestijaettava materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 80 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittautdu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

3.10.2019 - 23.10.2019

Ilmoittautuminen alkaa

14.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

1.10.2019

Kurssimaksu

80€