Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Yrityksen toiminnan kehittäminen (7 op) - JOHT2028 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Suoritustapa ja aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa 26.9.-1.12.2019.

Monivalintatehtävät (quiz) liittyen kurssin teorioihin / lukemistoon. Jokaisen monivalintatehtävän saa tehdä 3 kertaa ja ne ovat koko kurssin ajan auki.

Kaksi ryhmätyötä, joilla on kaksi vaihtoehtoista palautuspäivää 3.11. ja 1.12.

Arvosanasta 50% muodostuu monivalintatehtävistä (quiz) ja 50% ryhmätöiden perusteella.

Opettaja

Anni Rajala

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Sisällön punaisena lankana on muutosjohtaminen ja sen erilaiset vaikuttamismenetelmät. Näiden ohella käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), lean –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota), prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota), arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä) ja organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia ja kehittyä).

Osaamistavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuilla. Kirjallisuus (tieteelliset artikkelit) ovat hyvin pitkälti englannin kielisiä. 

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.9.2019 - 1.12.2019

Ilmoittautuminen alkaa

13.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

25.9.2019

Kurssimaksu

140€