Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Johtamisen perusteet (7 op) JOHT1010 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Huom! Ilmoittautuminen avautuu kevään-alkuakesän aikana kun aikataulu varmistuu.

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Syksy 2019.

Luennot:to 26.9. klo 16.30-20.30, Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen luentosali K103pe 27.9. klo 16.30-20, Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen luentosali K113ke 2.10. klo 16.30-20, Tampereen yliopiston päätalon luentosali C8to 3.10. klo 16.30-20, Tampereen yliopiston päätalon luentosali C8pe 4.10. klo 16.30-20, Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen luentosali K113

Tampereen yliopiston Linna -rakennus sijaitsee osoitteessa Kalevantie 5 ja päätalo osoitteessa Kalevantie 4.

Opettaja

Kati Söderlund

Sisältö

Kurssi  tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen  inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat  auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta  saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten  yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin  kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun  muassa yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan  organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit,  henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot sekä  organisaatiokäyttäytymisen keskeiset teemat. Kurssilla käydään lisäksi  läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös  tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Suoritustapa

Kurssilla  käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut  materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta. Tehtävät  laaditaan Wordilla ja palautetaan Turnitin- järjestelmään  (plagiaatintunnistus). Kurssilla pelataan älypuhelimella Quizizz –  peliä. Tarkemmat tiedot kurssin suorittamisesta löytyvät Moodlesta.  Kurssi kehittää IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Kurssin suoritus koostuu tiimityöstä (40%) sekä verkkotentistä (60%).

Tiimityö  tehdään 3-4 hengen ryhmissä ja siihen kuuluu kirjallinen osuus,  videoitu esitys, sekä toisen ryhmän esityksen opponointi.

Verkkotentti  on auki Moodlessa tiettyinä ajanjaksoina. Verkkotentissä on essee  kysymys, 1-2 lyhyempää selitystehtävää sekä monivalintaosio.

Verkkotentin voi tehdä Moodlessa:                                                                    

1.11.-5.11. tai 1.12.-5.12.  tai 1.1.-5.1.2020  

Tehtävien palautukset:

Ryhmätyön palautus (vk 46) 11.11.

Videon palautus (vk 46) 11.11.

Kirjallinen tiimityöpalaute (vk 48) 24.11.

Osaamistavoite

Kurssin  tavoitteena on, että sen avulla opiskelija hahmottaa yrityksen  toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet.  Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa  merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä  keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös  hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten  monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa  tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää  yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon  prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen  ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita.

Kirjallisuus

Viitala & Jylhä (2019) Johtaminen Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Kirja on lainattavissa e-kirjana Vaasan yliopiston kirjastosta.


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.9.2019 - 10.10.2019

Ilmoittautuminen alkaa

15.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

25.9.2019

Kurssimaksu

140€