Avoin yliopisto-opetusRavitsemustiede

Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op lv. 2019-2020

Opintotyyppi: perusopinnot 25 op
Koulutusala: Terveystieteet
Oppiaine: Ravitsemustiede
Vastaava yliopisto: Itä-Suomen yliopisto – Terveystieteiden tiedekunta

Lähiopetus järjestestään Tampereella.

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä yksilö ja väestötasolla.

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa (ellei opintojakson kohdalla ole toisin mainittu), jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista alajaksoista:

Ravitsemustieteen perusteet 4 op (lähiopetus)
Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op (verkossa)
Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op (lähiopetus)
Ravintofysiologia 4 op (verkossa)
Ravitsemus ja liikunta 4 op (lähiopetuksena)
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op (verkossa)

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintoihin otetaan enintään 35 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Yksittäisille verkkojaksoille voi ilmoittautua suoraan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon.

Opintomaksu maksetaan ensisijaisesti verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietoja saat tarvittaessa toimistostamme tai koulutuskoordinaattori Sanna Vaurulalta, puh. 040 3573232.

Johdantoluento opiskeluun

Johdantoluento pidetään opintojen alussa yhteisesti kokoontuen seuraamaan verkkotilaisuutta Avoimesta yliopistosta (suunnittelija). Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä opinnoista.

Johdantoluennolla käydään läpi mm. ravitsemustieteen perusopinnot, yleiset käytänteet, avoimen yliopiston sähköiset järjestelmät (Moodle ja
WebOodi) ja tutkintotavoitteinen opiskelu.

Johdantoluento tallennetaan ainakin osittain ja lisätään Aducaten Moodleen jälkikäteen.

Opintomaksut ja ilmoittautumisohjeet

Opintokokonaisuuden hinta on 470 €. Opintokokonaisuuteen ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 250 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220 € opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi 3.9.2019. Perumisehdot

Lisätiedot

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Opintotiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

 

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

20.9.2019 - 31.12.2020

Ilmoittautuminen alkaa

25.4.2019

Ilmoittautuminen päättyy

14.9.2019

Kurssimaksu

470€