Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op, syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Edeltävät opinnot

Luovan kirjoittamisen perusopinnot tulee olla suoritettuna ennen aineopintojen aloittamista. Edeltäviksi opinnoiksi kelpaavat Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritettujen luovan kirjoittamisen perusopintojen lisäksi Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritetut kirjoittamisen perusopinnot.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 800 euroa, josta 360 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Toinen erä opintomaksua laskutetaan tammi-helmikuussa 2020. Turun yliopiston rekisteröintimaksu 80 € maksetaan syyskuussa Turun yliopistoon tehtävän ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen alkaa 2.5.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.9.2019.

Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaan suoritetuista kirjoittamisen perusopinnoista tulee toimittaa todistuskopio Tampereen kesäyliopistoon opintoihin ilmoittautumisen jälkeen.

Opintoihin on rajattu osallistujamäärä, opintoihin otetaan enintään 15 hakuehdot täyttänyttä opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmään jää tilaa, voi tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen. Opintoja ei käynnistetä, jos opintoihin ei ole viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä tullut riittävästi ilmoittautuneita.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen lajien – proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen – syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa. Opiskelua koordinoidaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla.

Lisätietoa opinnoista Turun yliopiston luovan kirjoittamisen esittelysivuilta:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/humanistinen-tiedekunta/luova-kirjoittaminen/Sivut/home.aspx

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä tehtävien tekeminen.

Aikataulu

Opinnot kestävät kaksi lukuvuotta. Opinnot alkavat syksyllä 2019 Lyriikan kirjoittaminen II -jakson opinnoilla. Sitä ennen opiskelijat tekevät HOPSin.

 

Lukuvuoden 2019-2020 alustava aikataulu ja opettajat

 

Lyriikan kirjoittaminen II 4 op

ti 17.9., ti 24.9., ti 1.10., ti 22.10., ti 29.10. ja ti 5.11. klo 17–20.15

Opettaja Kristiina Wallin

 

Tietokirjoittaminen II 4 op

ti 19.11., to 21.11., ti 26.11., to 28.11., ti 3.2. ja ti 10.12. klo 17–20.15

Opettaja Markku Soikkeli

 

Proosan kirjoittaminen II 4 op

to 9.1. klo 17-19.15, la 18.1. klo 10-15, la 1.2. klo 10-15, la 15.2. klo 10-15, to 20.2. klo 17–19.15

Opettaja Jyrki Vainonen

 

Draaman kirjoittaminen II
lauantaisin 14.3., 28.3., 4.4. ja 25.4. klo 10–15

Opettaja Siri Kolu

 

Lukuvuoden 2020–2021 opetusaikataulu vahvistetaan myöhemmin.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.9.2019 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

1.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

2.9.2019

Kurssimaksu

360€