Avoin yliopisto-opetusLaskentatoimi

Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö (2 op) - LASK1007 - KEVÄT 2020

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 50€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 25€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 25€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

kts. LASK1006 Tilinpäätösanalyysi

Suoritustapa

Harjoitustyö (ohjeet ilmoitetaan ayLASK1006 Tilinpäätösanalyysi opintojaksolla Moodlessa).

Edeltävät opinnot

Suositellaan Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
-    oikaista ja analysoida osakeyhtiön tilinpäätöstä (FAS) Yritystutkimus ry:n ohjeistuksen mukaan
-    nimetä ja kuvata keskeisimmät tilinpäätöslaskelmat ja niiden käyttötarkoitukset
-    määritellä tilinpäätökseen ja tilinpäätösanalyysiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
-    laskea ja analysoida keskeisimpiä kannattavuutta, maksuvalmiutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta kuvaavia tilinpäätöstunnuslukuja
Opintojakso kehittää opiskelijan analyyttistä ajattelua, kirjallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä, tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä, tilinpäätöksen oikaiseminen Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti, keskeisimpien tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi, maksuperusteisten tilinpäätöslaskelmien hyväksikäyttö.

Kirjallisuus

1. Yritystutkimus ry (2011). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 9. korjattu laitos.
2. Salmi, I. (2012). Mitä tilinpäätös kertoo?
3. Ks. Moodle.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opintopisteet

2

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

11.5.2020 - 31.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

20.11.2019

Ilmoittautuminen päättyy

16.5.2020

Kurssimaksu

50€