Avoin yliopisto-opetusLuova kirjoittaminen

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, syksy 2019 - kevät 2020

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - Humanistinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 560 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 480 €. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80 € opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Huom! Opinnoissa on rajattu opiskelijamäärä ja ilmoittautumiset otetaan ensisijaisesti Luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen 25 op. Ilmoittautumiset yksittäisille opintojaksoille avataan syyskuussa jos paikkoja kokonaisuudesta jää vapaaksi.

Aikataulu (alustava)

Opintojaksokohtainen aikataulu:

 

Johdatus kirjoittamiseen 5 op

ti 17.9. klo 17-19.30, la 21.9. klo 10-15,  la 28.9. klo 10-15,  la 5.10. klo 10-15 ja  ti 22.10. klo 17-19.30

Opettaja: Anneli Kanto

 

Draaman kirjoittaminen I 4 op
lauantaisin 9.11., 16.11., 23.11. ja 14.12. klo 10-15

Opettaja: Siri Kolu

 

Lyriikan kirjoittaminen I 4 op

tiistaisin: 14.1.2020, 21.1., ti 28.1., ti 4.2., ti 11.2. ja ti 18.2. klo 17-20.15

Opettaja: Kristiina Wallin

 

Proosan kirjoittaminen I 6 op

ke 4.3.2020 klo 17-19.15, la 14.3. klo 10-15, la 21.3. klo 10-15, la 4.4. klo 10-15 ja ke 8.4. klo 17-19.15

Opettaja: Jyrki Vainonen

 

Tietokirjoittaminen I 4 op

tiistaisin: 21.4.2020, 28.4., 5.5., 12.5., 19.5. ja 26.5. klo 17-20.15

Opettaja: Markku Soikkeli

 

Arviointi ja koonti 2 op

Seminaaripäivät: aikataulu ja opettaja vahvistuvat myöhemmin.

Opiskelija ilmoittautuu yhteen seminaaripäivään Suvi Tartialle sähköpostilla.

 

Sisältö

Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin.

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä.

Suoritustapa

Kaikki opetus järjestetään Tampereella. Opinnot koostuvat luento-opetuksesta, ryhmäopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Luento-opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytetään asteikkoa 0–5, poikkeuksena opintojakso Arviointi ja koonti, jossa asteikkona hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuden arvosana lasketaan opintojaksojen opintopistelaajuudella painotettuna keskiarvona.

Opinto-oikeus on voimassa 1,5 vuotta, opinto-oikeus päättyy 31.12.2020.

Lue lisää luovan kirjoittamisen esittelysivuilta.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat pohjakoulutuksesta riippumatta kaikille jotka haluavat kirjoittaa paremmin ja luovemmin. Opinnoissa ammattikirjoittajat ohjaavat työskentelyäsi. Opinnot voi liittää myös osaksi yliopistotutkintoa.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

17.9.2019 - 31.12.2020

Ilmoittautuminen alkaa

30.4.2019

Ilmoittautuminen päättyy

2.9.2019

Kurssimaksu

560€