Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Organisaatiokäyttäytyminen I (7 op) - JOHT2029 - kevät 2020

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 140€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Verkkotyöskentelyä Moodlessa alkaen 1.4. Huom! Kurssin suoritusaikaa jatkettu koronatilanteen vuoksi 31.8. saakka.

Kurssin suorittamiseen kuluu portfolio (25p) sekä kirjallinen lopputyö (25p). Portfolio rakentuu kurssin aikana tehtävistä, eri teemoihin liittyvistä tehtävistä. Kurssin ja siihen kuuluvien tehtävien suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on kurssikirja käytössään koko kurssin ajan. Muu tehtäviin liittyvä materiaali (artikkelit ja videot) ovat saatavilla Moodlesta. Näiden lisäksi Moodlessa on lisämateriaalia, johon tutustumisesta on hyötyä tehtävien sekä lopputyön tekemisessä.

Opettajat

Kati Söderlund

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymisen kenttää erityisesti yksilön näkökulmasta. Näitä yksilötason tekijöitä ovat: arvot ja asenteet, tunteet ja tunneäly, temperamentti ja persoonallisuus, kyvykkyys, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön oppiminen ja urakehitys. Kurssilla käsitellään myös yksilön toimintaa osana ryhmää.

Osaamistavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Oppimateriaali

Robbins (2015 tai uudempi) Essentials of Organizational Behavior.  Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

Opettaja

Kati Söderlund

Opintopisteet

7

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

1.4.2020 - 31.8.2020

Ilmoittautuminen alkaa

10.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

15.6.2020

Kurssimaksu

140€