Avoin yliopisto-opetusJohtaminen

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (26 op), SYKSY 2019 - KEVÄT 2020

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ajankohta

Syksy 2019 - kevät 2020. Opinnot alkavat Johtamisen perusteet 7 op -opintojakson luennoilla to 26.9.

llmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 450€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 370€. Vaasan  avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 80€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Vaasan avoimen yliopiston perimä maksu, ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla.

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Kohderymä

Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Suurin opiskelijaryhmä on työikäinen väestö, mutta kaikki opiskelusta kiinnostuneet ovat yhtä tervetulleita opiskelemaan avoimia yliopisto-opintoja. Yliopistollinen aikuisopiskelu on hyödyllistä monissa elämäntilanteissa. Opiskelija voi esimerkiksi täydentää omaa ammattitaitoaan, vaihtaa kokonaan alaa, käyttää lukion jälkeisen välivuoden hyödykseen tai kohentaa yleissivistystään. Avoimen yliopiston opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.

Opintoinfo

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhdessä Vaasan avoimen yliopiston kanssa opinto-infon ti 3.9. klo 17-18.30. Opintoinfossa esitellään Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaista kauppatieteiden opetustarjontaa Tampereen kesäyliopistossa, kerrotaan Tampereen kesäyliopiston käytänteistä sekä esitellään tutkintotavoitteista opiskelua. Lisätietoa opintoinfosta.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-2238433.

 

 

 

Opintopisteet

26

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

26.9.2019 - 31.7.2020

Ilmoittautuminen alkaa

15.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

24.9.2019

Kurssimaksu

450€