Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op - UVAL0154 - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Opetuspaikka

Tampere

Ajankohta

Kevät 2020.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa muokata havaintojaan sisällöiksi

- osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa

Sisältö

Opiskelija perehtyy valokuvauksen metodologiaan, sekvenssi- ja dokumenttikuvaukseen ja saa perustiedot valokuvauksesta tutkimusmetodina

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit.

Vaadittavat suoritukset

Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Arviointi

5-1/hylätty

Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

John Collier Jr. & Malcom Collier: Visual Anthropology: Photography as a Research Method Webb PhD, Boyer, Turner: Repeat Photography: Methods and Applications in the Natural Sciences

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

 

Opettaja

Juuso Westerlund

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.8.2020 - 31.12.2020

Kurssimaksu

0€