Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op - UVAL0152 - kevät - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät - syksy 2020.

Opetuspaikka

Tampere

Opettaja

Karri Harju

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa valokuvauksen kerrontatapoja

- ymmärtää valaisuilmaisun periaatteet ja osaa soveltaa niitä kuvissaan

- osaa kehittää ideointikykyään ja ilmaisuaan

Sisältö

Opiskelija tutustuu henkilökuvauksen osa-alueisiin

ja perehtyy eriluonteisen valon havainnointiin luonnonvalosta studiovaloon.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset:

Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 60 h. Itsenäinen työskentely 72 h.

Arviointi

5-1/hylätty

Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

 

Opintopisteet

5

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

3.3.2020 - 31.12.2020

Kurssimaksu

0€