Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Valokuvauksen traditiot 4 op - UVAL0155 - syksy 2019

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Luennot:

Tiistait 1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 5.11., 12.11. ja 19.11. klo 17.00-20.15.

Paikka: Tampereen kesäyliopiston tilat

Opettaja

Tuula Alajoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa hyödyntää kuvallisen viestinnän ja oman välineensä historiaa ja teoriaa nähdä niiden suhteen nykyhetkeen ja yhteiskuntaan

- osaa kirjoittaa analyyttisesti valokuvasta

Sisältö

Opiskelija saa perustiedot valokuvauksen kehityksestä ja suhteesta muihin taiteenaloihin

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luennot 28 h, tentti, itsenäinen työskentely 80 h

Vaadittavat suoritukset:

Luennot, tentti.

Tentti ke 11.12. klo 16.30-20.30.

1. uusinta: ti 21.1. klo 17-21

2. uusinta: ti 11.2. klo 16.30-20.30

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/

Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenterista os. https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/

Arviointi: 5-1/uusittava

Oppimateriaali

Barthes, Roland 1985. Valoisa huone.
Kukkonen & Vuorenmaa toim. 2003. Valokuvan taide, suomalainen valokuva 1842-1992.
Saraste, L. 2010. Valokuva, muisto-viesti-taide.
Szarkowski, John 1989. Photography until now.
Marien, Mary Warner 2014 (4th edition). Photography a cultural history

Opintopisteet

4

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.10.2019 - 19.12.2019

Kurssimaksu

0€