Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu (16 op) - UKUV0621 - syksy 2020 - kevät 2021

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Sylsy 2020 - kevät 2021

Tavoite          

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- valita itselleen sopivia ilmaisumuotoja ja toteuttaa omaa taiteellista ajatteluaan niiden kautta

- tarkastella omaa taiteellista työskentelyään osana taidemaailman ilmiöitä ja keskusteluja

Sisältö            

Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely 10 op

Kuvataidekirjoittamisen työpaja 3 op

Taiteilijapuheenvuorot 1 op

Näyttelykäynnit ja niistä raportointi, näyttelyrakentaminen 2 op

Toteutus ja työmuodot

Kurssi etenee viikoittaisina tapaamisina, jotka koostuvat ohjatusta työskentelystä, luennoista, näyttelykäynneistä ja itsenäisestä työskentelystä. 

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja luentoihin sekä oman taiteellisen produktion suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi           

5-1/hylätty

Opintopisteet

16

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

16.9.2020 - 31.7.2021

Kurssimaksu

0€