Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Maalauksen työpaja (7 op) -UKUV0624 - kevät 2020

Tämä kurssi on päättynyt
Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2020

 

Opettaja

Riikka Lenkkeri

Tavoite             

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

-valita itselleen sopivia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa mahdollistamiseksi

-soveltaa väri- ja perspektiivioppia omiin ilmaisullisiin tarpeisiinsa

-käyttää erilaisia maalausmateriaaleja asianmukaisella tavalla

Sisältö               

Perehtyminen maalauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin eri maalaustekniikoiden kautta.                                

Toteutus ja työmuodot

Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi          

Hyväksytty/hylätty

Opintopisteet

3

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

11.1.2020 - 30.6.2020

Kurssimaksu

0€