Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Syksy 2019 - kevät 2021

Kuvataiteen aineopinnot alkavat Grafiikan työpaja 7 op -opintojaksolla 16.9.2019. Kuvataiteen aineopinnot kestävät alustavan suunnitelman mukaan noin 2-2,5 vuotta. Syksyllä 2019 pidetään Grafiikan työpaja ja keväällä 2020 Maalauksen työpaja. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Opetus pidetään Tampereella arki-iltaisin ja viikonloppuisin. 

Ilmoittautumisohjeet

Kuvataiteen aineopintoihin ilmoittautumisen edellytyksenä on kuvataiteen perusopintojen (25 op) suorittaminen ja tämän lisäksi ayUYLE0229 Portfolio- kurssin (tai ayUYLE0235 Yhteisarviointi kuvataiteen perusopinnoista -kurssin) suorittaminen vähintään arvosanalla hyvä (3).
Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia tietyillä kuvataiteen osa-alueilla (esim. plastinen sommittelu, piirustus ja maalaus, valokuvaus, taidegrafiikka) ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.

  • Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen avataan to 23.5. klo 10. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “lue lisää/ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opinnoissa on rajattu osallistujamäärä.
  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 1422,50€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 1380€ ja se maksetaan neljässä erässä: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 345€ ja loput maksusta laskutetaan kolmessa erässä (345€ tammikuussa 2020, 345€ elokuussa 2020 ja 345€ tammikuussa 2021).
  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 42,50€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon (ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostilla syyskuussa ennen opintojen alkua).
  • Grafiikan työpaja -opintojaksolle tulee lisäksi erillinen materiaalimaksu 75€ ja se laskutetaan syksyllä 2019.
  • Huom! Jos olet suorittanut kuvataiteen perusopinnot muualla kuin Tampereen kesäyliopistossa, toimita todistuskopio suoritetuista opinnoista viipymättä ilmoittautumisen jälkeen Tampereen kesäyliopistoon postitse os. Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere tai skannattuna sähköpostitse koulutuspäällikkö Anu Urhemaalle tai koulutuskoordinaattori Vappu Saloselle. Huom! Kuvataiteen perusopintojen sisällöstä tulee löytyä opintoja liittyen taiteelliseen ajatteluun sekä kuvataiteen eri menetelmiin (plastinen sommittelu, värioppi, piirustus, maalaus, grafiikka).
  • Kuvataiteen perus- ja aineopinnot opinnot eivät korvaa kuvataidekasvatuksen erikoistumisopintoja.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta, puh 040 7065606, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta, puh 040 081 3717, vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi ja kesäyliopiston toimistosta puh. 03-223 8433, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Opintopisteet

35

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

16.9.2019 - 31.7.2021

Ilmoittautuminen alkaa

23.5.2019

Ilmoittautuminen päättyy

1.9.2019

Kurssimaksu

345€