Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2020-2022

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat  hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat – verkostoon.” Koulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsensä johtamiseen. Koulutus järjestetään yhteistyössä Dialogicin kanssa.

Koulutus on täynnä ja alkanut, uusia hakemuksia ei oteta enää vastaan.

Ajankohta ja paikat

Syksyn 2020  koulutuspäivät ovat: 3.-4.9., 29.-30.9., 2.-3.11. ja 10.-11.12.

Koulutuspäivät pidetään noin klo 9-17, tarkemmat kellonajan vahvistetaan yhteisesti ensimmäisien koulutuspäivien yhteydessä.

Koulutus päätty syksyllä 2022. Koulutus kestää 2,5 vuotta. 

Koulutus pidetään Tampereella.


Koulutuksen hinta ja hakeminen

Haku koulutukseen on kevätlukukaudella 2020. 

Koulutuksen hinta on 6800 €, se laskutetaan viidessä tasasuuruisessa erässä aina lukukauden alussa.
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella 15.1.-28.5.2020 mennessäHakemus tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi tai postittaa osoitteeseen: Tampereen kesäyliopisto, Anu Urhemaa, Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere
Hakijat kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella. Opiskelijavalinnan jälkeen, opintoihin valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa opiskelupaikkansa. Koulutukseen valitaan 16-18 opiskelijaa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi:

 • hakijan nimi ja ikä
 • yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikakaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen omaterapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta


Kouluttajat

Dialogicin kouluttajat ovat kokeneita työnohjaajia ja kouluttaja-psykoterapeutteja, jotka ovat toimineet myös useita vuosia työnohjaajakoulutuksissa kouluttajina.

 •  Koulutuksen johtaja Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, vaativan erityistason perheterapeutti, lastenpsykoterapeutti ja työnohjaajakouluttaja
 • Jorma Ahonen, vaativan erityistason perheterapeutti, sosiaalipsykologi 
 • Päivi Jordan-Kilkki, Musiikin maisteri, musiikkiterapeutti, erityistason perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja
 • Katri-Ina Euramaa, Kasvatustieteen kandidaatti, vaativan erityistason perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Koulutus toteutetaan yhteystyössä Dialogicin kanssa. Lisätietoja www.dialogic.fi

Kohderyhmä

Koulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjaukseen osallistumisesta. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina.

 

Sisältö

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina tai prosessikonsulttina. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle ja koulutuksen suorittaneet voivat  hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä sekä liittyä Dialogiset Työnohjaajat – verkostoon.”
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön ja ihmisten sekä itsensä ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, jotka yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat koulutukseen osallistuvien työtä sekä koko elämää.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus tarjoaa osallistujille sekä teoreettiset että käytännön valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina. Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n asettamat kriteerit työnohjauskoulutukselle.

Keskeiset sisältöalueet:

 • Sosiaalinen kontruktionismi
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö- ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot:

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää,(joissa 20:ssa on läsnä kaksi kouluttajaa), vertaistyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää 5 lukukautta eli 2,5 vuotta.

Suoritustapa

Keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Koulutus vastaa laajuudeltaan 60 opintopistettä. Koulutus kestää 2,5 vuotta ja siihen sisältyy 36 lähiopetuspäivää (288 h) ja 80 h vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen kuuluu etäopiskelua (tehtävät ja luettava materiaali) sekä työnohjausharjoittelua.

Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Ohjattu etäopiskelu sisältää

oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
kirjallisuuteen perehtymistä
ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
ohjatusti suoritetun ryhmätyönohjauksen, vähintään 56 oppituntia

 

Lisätiedot

Koulutuksen johtaja Pekka Holm, pekka.holm@dialogic.fi, puh 040 5467 741 (sisältöasiat) ja
koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606 (käytännön asiat)

 

Opintopisteet

60

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

3.9.2020 - 31.12.2022

Kurssimaksu

6800€