Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Valokuvaus 4 op + Valokuvauksen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Huom! 

Seuraava ryhmä valokuvauksen perusopinnoista on alkamassa aikaisintaan kevätlukukaudella 2021. Koronatilanteesta johtuen aloitus voi mennä myös syksylle 2021. Alustavia tietoja päivitetään nettisivuilemme syksyn 2020 aikana.

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Syksy 2019 - syksy 2020/kevät 2021.

Valokuvauksen perusopinnot alkavat Valokuvaus 4 op -opintojaksolla 4.9. (ennakkojakso ennen perusopintokokonaisuutta, sisältyy opintoihin ja opintokokonaisuuden maksuun).

Kaikki opetus pidetään Tampereella arki-iltoina ja viikonloppuisin. Opinnot kestävät syksylle 2020. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

  • Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “lue lisää/ilmoittaudu” painikkeen kautta. Opintoihin otetaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 950€. Tampereen kesäyliopiston osuus hinnasta on 915€ ja se maksetaan kolmessa erässä: Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 305€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (305€ tammikuussa 2020  ja 305€ elokuussa 2020).
  • Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35€ maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä Lapin avoimeen yliopistoon (ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta lähetetään erikseen ilmoittautuneille).
  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op  ja Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op -opintojaksoille tulee erilliset pimiötyöskentelyn materiaalimaksut  (n. 50€/kurssi). Opiskelijat maksavat itse myös mahdollisten näyttelykäyntien kustannukset.
  • Opintojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolo) ja oman digijärjestelmäkameran käyttöä. Lisäksi edellytetään kuvankäsittelyohjelman perushallintaa ja mahdollisuutta käyttää kuvankäsittelyohjelmaa myös itsenäisesti tehtävissä harjoitustöissä.
  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I ja Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä -opintojaksoilla työskennellään filmikameroilla, joten omasta filmijärjestelmäkamerasta on etua (mutta se ei ole edellytys opintoihin ilmoittautumiselle).

Opetuspaikka

Tampere

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja hyödyntää erilaisia tallennevälineitä omassa visuaalisessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään. Hän tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

Sisältö

Valokuvauksen perusopintojen aikana opiskelija perehtyy välineisiin ja materiaaleihin sekä valokuvauksen ilmaisullisiin erityispiirteisiin. Hän tutustuu myös valokuvauksen historiaan ja teoriaan.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta  p. 03-22308433.

Opintopisteet

29

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

4.9.2019 - 31.12.2020

Ilmoittautuminen alkaa

2.6.2019

Ilmoittautuminen päättyy

20.8.2019

Kurssimaksu

950€