Avoin yliopisto-opetusKuvataide

Portfolio 1 op - UYLE0229 - syksy 2020

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen

Kuvataiteen perusopinnot 25 op - syksy 2019 - syksy 2020

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Aikataulu

Syksy 2020.

Kouluttaja

Mikko Snellman

Sisältö

Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot: Luento 2 h ja kritiikkitilaisuus 5 h, itsenäinen työskentely 20 h

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen luennolle ja kritiikkitilaisuuteen, portfolion tekeminen.

Arviointi: 5-1/hylätty

 

Opintopisteet

1

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.11.2020 - 31.12.2020

Kurssimaksu

0€